Z kolędą na ustach...

Opublikowano: 21-12-2017

W dniu 19 i 20 grudnia 2017 roku Wójta Gminy Przemyśl, odwiedzili kolędnicy ze Szkoły podstawowej w Hermanowicach i Krównikach. Wizyty uczniów  w okresie przedświątecznym zawsze przyjmowane są z wielką radością przez władze i...

Czytaj więcej

Plebiscyt ESKULAP

Opublikowano: 05-12-2017

Wybierz z nami najlepszych lekarzy w województwie podkarpackim. Oddaj swój głos.Otrzymasz VOUCHER na bezpłatne badanie.Głosowanie trwa do 31 grudnia 2017 r. http://plebiscyteskulap.pl/glosowanie/

Czytaj więcej

24.11.2017 r. Ujkowice - przerwa w dostawie wody

Opublikowano: 24-11-2017

W dniu 24.11.2017 r. od godziny 8:00 do 11:00 w miejscowości Ujkowice w związku z brakiem prądu na pompowni wody nastąpi przerwa w dostawie wody.

Czytaj więcej

Miejski Obszar Funkcjonalny

Opublikowano: 20-11-2017

Nabór projektów strategicznych do Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl Trwają prace nad aktualizacją Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl w zakresie przedsięwzięć planowanych do złożenia w ramach konkursów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Czytaj więcej

Konsultacja społeczna

Opublikowano: 07-11-2017

Wójt Gminy Przemyśl na podstawie Zarządzenia Nr 69/2017, z dnia 31 października 2017 r. zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Przemyśl do udziału w konsultacji dotyczących projektu uchwały...

Czytaj więcej

Informacja dla właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości

Opublikowano: 05-10-2017

Informacja, dot. uzyskania przez Pracownię Artystyczną Jarosław Lepiejza zezwolenia na prowadzenie archeologicznych badań powierzchniowych metodą Archeologicznego Zdjęcia Polski (AZP) na obszarze Gminy Przemyśl, oznaczonym na załączonych mapach. Więcej szczegółów w załącznikach...

Czytaj więcej

Informacja dla hodowców drobiu

Opublikowano: 26-09-2017

W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące  ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do  gospodarstwa, w...

Czytaj więcej

Szczepienie przeciwko wściekliźnie

Opublikowano: 11-09-2017

Informujemy o planowanej w terminie 21 – 30 września 2017 r. jesiennej akcji szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Uodparnianie lisów, podobnie jak w latach poprzednich, przebiegać będzie w formie samolotowych zrzutów...

Czytaj więcej

Projekt OZE - informacja

Opublikowano: 05-09-2017

W związku z dokonaną przez Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oceną projektu pn.: „Energia odnawialna dla Gminy Żurawica, Przemyśl, Stubno", informujemy...

Czytaj więcej

Przerwa w dostawie wody

Opublikowano: 30-08-2017

Informuje się mieszkańców miejscowości: Hermanowice, Malhowice i Stanisławczyk, że w dniu 31.08.2017 r. nastąpi przerwa w dostawie wody w godz. od 9.00 do 11.00.

Czytaj więcej

EKO MODEL - konkurs

Opublikowano: 24-07-2017

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji konkursu EKO MODEL organizowanego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska. Jest to konkurs modelarski polegający na wykonaniu modelu EKO instalacji dla domu jedno- lub wielorodzinnego. Zadaniem...

Czytaj więcej

11 Święto Pieroga - Podziękowania

Opublikowano: 18-07-2017

W tym roku po raz 11 w Gminie Przemyśl organizowaliśmy „Święto Pieroga”, które z roku na rok przyciąga coraz większą liczbę uczestników. Impreza ta na dobre wrosła w tradycję Naszej...

Czytaj więcej

Sprzątanie Świata - "Nie ma śmieci - są surowce"

Opublikowano: 18-07-2017

Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w tegorocznej dwudziestej czwartej edycji akcji Sprzątanie świata - Polska 2017, która przebiegać będzie pod hasłem: „Nie ma śmieci - są surowce". W ramach...

Czytaj więcej

Płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej

Opublikowano: 28-06-2017

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Przemyślu, ul. Rokitniańska 4, informuje odbiorców zaopatrywanych w wodę, że w okresie od 26.06.2017 r. do 30.06.2017 r. nastąpi planowane płukanie sieci...

Czytaj więcej

Dzień otwarty w Delegaturach Krajowego Biura Wyborczego

Opublikowano: 20-06-2017

Uprzejmie informujemy, że w ramach "Dnia Otwartego" 21 czerwca 2017 roku (środa) w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Przemyślu odbędą się konsultacje dotyczące propozycji nowych wzorów kart do głosowania stosowanych...

Czytaj więcej

Wojska Obrony Terytorialnej

Opublikowano: 13-06-2017

WKU w Jarosławiu przyjmuje wnioski o powołanie do terytorialnej służby wojskowej (TSW). Ochotnicy zainteresowani powołaniem do Terytorialnej Służby Wojskowej, posiadający adres stałego zameldowania w powiecie jarosławskim, przemyskim, lubaczowskim, przeworskim oraz...

Czytaj więcej

Wyniki I etapu naboru na stanowisko kierownika i wychowawcy półkolonijnego

Opublikowano: 13-06-2017

Informacje o wynikach I etapu konkursu na stanowiska kadry pedagogicznej (kierowników, wychowawców kolonijnych) na półkolonie letnie organizowane w ramach projektu „Jasna strona mocy – czyli razem przeciwko przemocy” dofinansowanego z Ministerstwa...

Czytaj więcej

Pożegnanie pracownika Urzędu z okazji przejścia na emeryturę

Opublikowano: 09-06-2017

W dniu 29 maja 2017 r. podczas XL Sesji Rady Gminy Przemyśl wszyscy zgromadzeni uroczyście pożegnali przechodzącą na emeryturę Panią Annę Kurasiewicz. Podziękowania, życzenia, kwiaty i upominki złożyli w imieniu samorządowców...

Czytaj więcej

Nabór na stanowisko kierownika i wychowawcy półkolonijnego

Opublikowano: 06-06-2017

Wójt Gminy Przemyśl ogłasza nabór na kandydatów kadry pedagogicznej (kierowników, wychowawców kolonijnych) na półkolonie letnie organizowane w ramach projektu „Jasna strona mocy – czyli razem przeciwko przemocy” dofinansowanego z Ministerstwa...

Czytaj więcej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przemyśl

Opublikowano: 30-05-2017

Zarządzenie Nr 33 /2017 Wójta Gminy Przemyśl z dnia 29 maja 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przemyśl w 2017 roku.

Czytaj więcej

Propozycja projektu rewitalizacyjnego

Opublikowano: 29-05-2017

Szanowni Mieszkańcy, Zapraszam wszystkich zainteresowanych do składania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych do ujęcia w „Lokalnym Programie rewitalizacji dla Gminy Przemyśl”. Zgłaszane pomysły powinny się przyczyniać do ożywienia społeczno-gospodarczego i poprawy warunków i...

Czytaj więcej

Konsultacje społeczne - Lokalny program rewitalizacji

Opublikowano: 29-05-2017

Szanowni Mieszkańcy, W związku z opracowaniem DIAGNOZY STANU do „Lokalnego programu rewitalizacji dla  Gminy  Przemyśl”  mam  przyjemność  poinformować,  iż  w  dniu 1 czerwca 2017 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia...

Czytaj więcej

Interaktywna Ankieta Programu Rewitalizacji

Opublikowano: 25-05-2017

Szanowni Mieszkańcy, Nasza Gmina przystąpiła do opracowania „Programu rewitalizacji dla Gminy Przemyśl”. Tylko gminy, które będą posiadały programy rewitalizacji, będą mogły skorzystać ze środków unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020. Chcemy poznać...

Czytaj więcej

Nowe kwalifikacje - szersze perspektywy

Opublikowano: 24-05-2017

Projekt „Nowe kwalifikacje-szersze perspektywy” skierowany jest do osób dorosłych o wykształceniu ukończonym na poziomie co najwyżej szkoły średniej, w tym niepełnosprawnych, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj...

Czytaj więcej

Trening systemu wykrywania i alarmowania

Opublikowano: 19-05-2017

Urząd Gminy Przemyśl informuje, że w związku z wojewódzkim treningiem systemu wykrywania i alarmowania  w dniu 23 maja 2017 r. o godz. 13.00 i 13.15  na terenie gminy Przemyśl zostaną włączone...

Czytaj więcej

Półkolonie - 2017

Opublikowano: 19-05-2017

Półkolonie w Gminie Przemyśl w ramach Programu Osłonowego “Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - edycja 2017”.„Jasna strona mocy, czyli razem przeciwko przemocy”. Terminy zajęć:Ujkowice -...

Czytaj więcej

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Przemyśl

Opublikowano: 08-05-2017

Szanowni Mieszkańcy, Gmina Przemyśl uzyskała dofinansowanie na opracowanie „Lokalnego programu rewitalizacji dla Gminy Przemyśl” w ramach konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie Województwa Podkarpackiego...

Czytaj więcej

Szczepienie lisów

Opublikowano: 20-04-2017

Od 22 kwietnia 2017 r. do 1 maja 2017 r. na Podkarpaciu przeprowadzona zostanie akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. Szczepionka zostanie zrzucona z samolotów, a wokół osiedli ludzkich będzie wykładana ręcznie.  Podkarpacki...

Czytaj więcej

Twierdza Przemyśl w TV

Opublikowano: 13-04-2017

17 kwietnia (poniedziałek) o godz. 20.14 na kanale TVP Kultura zostanie wyemitowany film o Twierdzy Przemyśl, w serii promującej nominowanych w konkursie Zabytek Zadbany. Filmy powstały z inicjatywy Narodowego Instytutu...

Czytaj więcej

Rozporządzenie w sprawie grypy ptaków

Opublikowano: 06-04-2017

ROZPORZĄDZENIEMINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie...

Czytaj więcej

Przejście Graniczne w Malhowicach

Opublikowano: 04-04-2017

1 kwietnia (to nie jest prima aprilis) na stronie internetowej wojewody podkarpackiego (Przejdź do strony) ukazało się ogłoszenie o przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej do zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Drogowego...

Czytaj więcej

Gazociąg Hermanowice – Strachocina

Opublikowano: 04-04-2017

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. rozpoczyna prace budowlane w celu realizacji inwestycji pn. „Gazociąg Hermanowice – Strachocina DN 700, MOP 8,4 MPa”. W województwie podkarpackim przebiegać będzie przez gminy: Przemyśl...

Czytaj więcej

Zakaz wypalania traw

Opublikowano: 03-04-2017

Przypomina się, że wypalania traw i wszelkiej roślinności zabraniają: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.) Art. 124 „zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów...

Czytaj więcej

Nabór do programu "Przyjazny Dom"

Opublikowano: 03-04-2017

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, działając na podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 519)...

Czytaj więcej

Planowane wyłączenie wody

Opublikowano: 31-03-2017

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Przemyślu,  informuje odbiorców, że w dniu 31.03.2017 r. od godziny 8.30 do 9.30 w związku z pracami na sieci wodociągowej nastąpi czasowa przerwa w dostawie wody...

Czytaj więcej

Odbiór audytów

Opublikowano: 27-03-2017

Informujemy osoby biorące udział w projekcie pn. „Energia odnawialna dla gminy Żurawica, Przemyśl, Stubno” o możliwości złożenia odwołania dot. przeprowadzonych audytów oraz złożonych deklaracji do dnia 14 kwietnia 2017 r. Ponadto...

Czytaj więcej

Bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin

Opublikowano: 24-03-2017

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Adam Sekściński, przesłał list, w którym zwraca uwagę rolnikom na przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy z powszechnie stosowanymi nawozami i środkami ochrony roślin. Szanowni Rolnicy, przed rozpoczęciem kolejnego sezonu...

Czytaj więcej

Odbiór audytów

Opublikowano: 23-03-2017

Informujemy mieszkańców Gminy Przemyśl biorących udział w projekcie pn. „Energia odnawialna dla gminy Żurawica, Przemyśl, Stubno” o możliwości odbioru dokumentacji z przeprowadzonych audytów w pokoju nr 206, w dniach od...

Czytaj więcej

Program "Klub" 2017

Opublikowano: 17-03-2017

Od 16 marca 2017 r. kluby sportowe mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach Programu „KLUB”. W tym roku na ten cel Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło rekordową kwotę 30...

Czytaj więcej

Zielona energia - lista zakwalifikowanych

Opublikowano: 13-03-2017

Informujemy o zakończeniu weryfikacji deklaracji osób wyrażających chęć udziału w projekcie pn. „Energia odnawialna dla gminy Żurawica, Przemyśl, Stubno” prowadzonego w celu uzyskania dofinansowania do montażu powietrznych pomp ciepła oraz...

Czytaj więcej

Krajowa Administracja Skarbowa

Opublikowano: 07-03-2017

KAS, która powstała z połączenia administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej, rozpoczęła działalność 1 marca 2017 r. na podstawie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. W województwie podkarpackim w jej...

Czytaj więcej

Szkolenia ARiMR

Opublikowano: 06-03-2017

W związku ze zbliżającym się terminem naboru wniosków o przyznanie płatności obszarowych na rok 2017 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o szkoleniach, które przeprowadzone będą przez pracowników Przemyskiego Biura...

Czytaj więcej

E-usługi w Gminie Przemyśl

Opublikowano: 17-02-2017

Wójt Gminy Przemyśl w dniu 15.02.2017 r. w Rzeszowie podpisał umowę dotyczącą projektu pn. „Wzrost efektywności i dostępności e-usług na obszarze Gminy Przemyśl”, dotyczącą dofinansowania realizacji projektów ze środków Europejskiego...

Czytaj więcej

Przywrócenie dostaw wody w Kuńkowcach i Łętowni

Opublikowano: 10-02-2017

W dniu 10.02.2017 r. (piątek) od godz. 14.00 zostanie przywrócona stała dostawa wody w Kuńkowcach i Łętowni.

Czytaj więcej

Czasowe przywrócenie dostaw wody w Kuńkowcach i Łętowni

Opublikowano: 09-02-2017

W dniu 09.02.2017 r. (czwartek) zostanie przywrócona czasowa dostawa wody w godzinach od 16.00 do 18.00 w Kuńkowcach i Łętowni. W dniu 10.02.2017 r. (piątek) zostanie przywrócona czasowa dostawa wody w...

Czytaj więcej

Czasowe przywrócenie dostaw wody w Kuńkowcach i Łętowni

Opublikowano: 08-02-2017

W dniu 08.02.2017 r. (środa) zostanie przywrócona czasowa dostawa wody w godzinach od 16.00 do 18.00 w Kuńkowcach i Łętowni. W dniu 09.02.2017 r. (czwartek) zostanie przywrócona czasowa dostawa wody w...

Czytaj więcej

Czasowe przywrócenie dostaw wody w Kuńkowcach i Łętowni

Opublikowano: 07-02-2017

W dniu 08.02.2017 r. (środa) zostanie przywrócona czasowa dostawa wody w godzinach od 08.00 do 10.00 w Kuńkowcach i Łętowni. Urząd Gminy Przemyśl pracuje nad przywróceniem stałych dostaw wody.

Czytaj więcej

Czasowe przywrócenie dostaw wody w Kuńkowcach i Łętowni

Opublikowano: 06-02-2017

W dniu 07.02.2017 r. (wtorek) zostanie przywrócona czasowa dostawa wody w godzinach od 13.00 do 15.00 w Kuńkowcach i Łętowni. Urząd Gminy Przemyśl pracuje nad przywróceniem stałych dostaw wody.

Czytaj więcej

Zaprzestanie dostaw wody w Kuńkowcach i Łętowni

Opublikowano: 03-02-2017

W związku z uaktywnieniem się osuwiska w miejscowości Kuńkowce i brakiem możliwości bezpiecznej eksploatacji sieci wodociągowej PWiK w dniu dzisiejszym tj. 03.02.2017 o godzinie 16.00 zaprzestanie dostaw wody do następujących nieruchomości: na...

Czytaj więcej

Informacja w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 roku

Opublikowano: 27-01-2017

W okresie od 17 lutego 2017 r. do 21 lutego 2017 r. w godzinach od 7.45 do 15.30 w budynku Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Mickiewicza 30 w Przemyślu przeprowadzona zostanie...

Czytaj więcej

Awaria sieci wodociągowej

Opublikowano: 23-01-2017

W związku z awarią sieci wodociągowej wzdłuż ul. Słowackiego w Przemyślu w dniu 23.01.2017 r od godz. 10.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach Pikulice i Nehrybka. Za utrudnienia przepraszamy.

Czytaj więcej

Zielona Energia - Audyty

Opublikowano: 20-01-2017

Wójt Gminy Przemyśl informuje o rozpoczęciu przeprowadzania audytów nieruchomości zgłoszonych do udziału w projekcie „Zielona Energia” (Montażu paneli fotowoltaicznych oraz pomp ciepła). Lista osób odpowiedzialnych za wykonywanie audytów: Daniel Banaś – Koordynator audytorów – tel...

Czytaj więcej

Utraciłeś dokumenty ? Zastrzeż je w banku !

Opublikowano: 30-12-2016

System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE chroni osoby, które utraciły swoje dokumenty tożsamości. Ogranicza możliwość ich późniejszego wykorzystania do celów przestępczych popełnianych w imieniu i na szkodę osoby, która dokumenty utraciła. Należy pamiętać, że...

Czytaj więcej

Krótszy czas pracy kasy Urzędu Gminy Przemyśl

Opublikowano: 29-12-2016

W dniu 30 grudnia 2016 roku kasa Urzędu Gminy Przemyśl czynna będzie do godziny 12.00. Przepraszamy za utrudnienia.

Czytaj więcej

Ograniczenie używania wyrobów pirotechnicznych

Opublikowano: 28-12-2016

Rozporządzenie porządkowe nr 16/16 Wojewody Podkarpackiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa podkarpackiego. Na podstawie art. 60 ust.1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia...

Czytaj więcej

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebując…

Opublikowano: 23-12-2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu realizuje od 1 września 2016 roku Program Operacyjny "Pomoc Żywnościowa 2014-2020" Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Czytaj więcej

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpien…

Opublikowano: 22-12-2016

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.  Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z...

Czytaj więcej

Hej kolęda kolęda...

Opublikowano: 22-12-2016

Tradycją świąteczną od kilku lat stały się wizyty kolędników w Urzędzie Gminy Przemyśl. Nie inaczej było i w tym roku. W środę 21 grudnia do Urzędu Gminy przybyli z kolędą na...

Czytaj więcej

Z kolędą na ustach

Opublikowano: 21-12-2016

W dniu 21 grudnia 2016 roku do Urzędu Gminy Przemyśl przybyli mali kolędnicy. Pracowników urzędu odwiedziły dzieci z Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP w Pikulicach. Dzieci w asyście sióstr...

Czytaj więcej

Szkolenie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

Opublikowano: 20-12-2016

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Przemyska” w ramach działania „Komunikacja z grupą defaworyzowaną” serdecznie zaprasza na szkolenie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Działanie jest skierowane w szczególności do osób...

Czytaj więcej

Informacja dla hodowców drobiu

Opublikowano: 19-12-2016

W związku z wystąpieniem we wsi Wapowce (Gmina Przemyśl) wirusa ptasiej grypy apelujemy do rolników i hodowców drobiu o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa chowu, aby ta groźna choroba się nie rozprzestrzeniała. Hodowcy...

Czytaj więcej

Informacja o dofinansowaniu zadania ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie

Opublikowano: 08-12-2016

Realizując zapis § 2 ust. 5 UMOWY DOTACJI Nr 215/2016/OA/P/D zawartej w dniu 02.09.2016 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie a Gminą Przemyśl na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku Zespołu...

Czytaj więcej

Kursy dla rolników

Opublikowano: 06-12-2016

Prowadzenie produkcji rolniczej. Od września 2012 r. nie ma już naboru do szkół dla dorosłych, które prowadzą kształcenie zawodowe. W to miejsce wprowadzono kursy. Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu...

Czytaj więcej

Usuwanie azbestu - nabór wniosków

Opublikowano: 02-12-2016

Wójt Gminy Przemyśl informuje, że prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Przemyśl. Dofinansowanie obejmować będzie tylko koszty związane z demontowaniem pokryć dachowych lub innych elementów...

Czytaj więcej

Informacja o dofinansowaniu zadania ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Rzeszowie

Opublikowano: 02-12-2016

Realizując zapis § 3 ust. 9 UMOWY DOTACJI Nr 126/2016/OZ/P/DA zawartej w dniu 15.07.2016 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie a Gminą Przemyśl na dofinansowanie...

Czytaj więcej

Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi

Opublikowano: 15-11-2016

Wójt Gminy Przemyśl na podstawie Zarządzenia Nr 53/2016, z dnia 10 listopada 2016 r. zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Przemyśl do udziału w konsultacji dotyczących projektu uchwały...

Czytaj więcej

Sołtys Roku 2016

Opublikowano: 10-11-2016

Najlepszym Sołtysem 2016 roku w 5 plebiscycie Życia Podkarpackiego został Pan Dariusz Kinasz - Sołtys Wsi Wapowce. Spośród 10 tys. głosów oddanych w tym konkursie zdobył 1222 punkty. Gratulujemy wyróżnienia i życzymy...

Czytaj więcej

Toaleta to nie śmietnik

Opublikowano: 07-11-2016

W ostatnim okresie nasiliła się liczba awarii sieci kanalizacyjnej na całym obszarze działania przemyskiego PWiK.Płacimy za to wszyscy!Edukacji ekologicznej nigdy za wiele...PAMIĘTAJ NIE WRZUCAJ DO KANALIZACJI: środków higienicznych i opatrunkowych: szpatułek...

Czytaj więcej

Zielona Energia - Nabór Wniosków

Opublikowano: 20-10-2016

NABÓR WNIOSKÓW ZAKOŃCZONO W DNIU: 31.10.2016 r. Przypominamy, iż w dalszym ciągu - do 31 października 2016 roku trwa nabór wniosków na możliwość dofinansowania instalacji fotowoltaicznych. Szczegóły w ogłoszeniu i regulaminie...

Czytaj więcej

Nauczyciele na "szóstkę"

Opublikowano: 19-10-2016

13 października 2016 roku Wójt Gminy Przemyśl z okazji Dnia Edukacji Narodowej, składając serdeczne podziękowania za wszelkie starania i zaangażowanie w proces nauczania, wychowania i kształtowania odpowiedzialnych postaw młodych ludzi...

Czytaj więcej

Zielona Energia w Gminie Przemyśl

Opublikowano: 07-10-2016

NABÓR WNIOSKÓW ZAKOŃCZONO W DNIU: 31.10.2016 r. Uprzejmie informujemy mieszkańców Gminy Przemyśl, o możliwości dofinansowania zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych oraz pomp ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych. Deklaracja...

Czytaj więcej

Trening systemu wykrywania i alarmowania

Opublikowano: 26-09-2016

Urząd Gminy Przemyśl informuje, że w związku z wojewódzkim treningiem systemu wykrywania i alarmowania w dniu 27 września o godz. 13.00 i 13.15 na terenie gminy Przemyśl zostaną włączone syreny alarmowe.

Czytaj więcej

Zielona Energia w Gminie Przemyśl

Opublikowano: 19-09-2016

Zapraszamy na spotkania organizacyjne - szczegóły na plakatach.Spotkania informacyjne dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy wg grafiku: 26 września 2016 (poniedziałek)18:30 – UJKOWICE Świetlica wiejska; 27 września 2016 (wtorek)17:00 – ŁĘTOWNIA Świetlica wiejska18:30...

Czytaj więcej

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - uwaga ważne informacje

Opublikowano: 06-09-2016

ARiMR Przemyskie Biuro Powiatowe informuje: że w dniu 09-09-2016 roku (piątek) o godzinie 10.00 w sali narad Starostwa Przemyskiego PI. Dominikański 3, odbędzie się spotkanie informacyjno-szkoleniowe na temat przyznania pomocy w...

Czytaj więcej

Informacja-azbest

Opublikowano: 06-09-2016

Informacja dla osób, które złożyły wnioski o demontaż i usunięcie azbestu ze swojej posesji w 2016 roku. Wójt Gminy  Przemyśl uprzejmie informuje, że Gmina Przemyśl w dniu 8 czerwca 2016 r...

Czytaj więcej

Przedsiębiorco nie daj się oszukać !!!

Opublikowano: 31-08-2016

W związku z utrzymującym się zjawiskiem wysyłania do przedsiębiorców wpisanych do CEIDG - odpłatnych ofert, kierowanych przez prywatne rejestry o nazwach zbliżonych do "CEIDG" informujemy, że wpis i zmiana w CEIDG...

Czytaj więcej

Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Opublikowano: 29-08-2016

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym dotyczącym możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich na rozpoczęcie działalności gospodarczej, które odbędzie się w Przemyślu. Podczas spotkania zostaną omówione możliwości pozyskania bezzwrotnych dotacji -...

Czytaj więcej

Zaproś kominiarza

Opublikowano: 22-08-2016

Krajowa Izba Kominiarzy przystąpiła do akcji „Zaproś Kominiarza” zainicjowanej w marcu 2016 podczas Forum Wentylacja w Warszawie. Kominiarz tylko wtedy może przynieść szczęście, jeżeli zostanie zaproszony do domu, mieszkania, wyczyści oraz...

Czytaj więcej

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

Opublikowano: 22-08-2016

GMINNE ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE Konkurencje: Musztra, Sztafeta pożarnicza, Ćwiczenia bojowe. Ponadto: Zabawy dla dzieci, Wakacyjne Lato 2 z licznymi atrakcjami, Zabawa w plenerze przy Remizie z zespołem TRANSWER. Miejsce: Dwór Wapowce w dniu 27.08.2016 r. godz. 14.00 ZAPRASZAMY !!!

Czytaj więcej

Święto Wojska Polskiego

Opublikowano: 16-08-2016

W piątek 12 sierpnia, z okazji zbliżającego się Święta Wojska Polskiego na przemyskim Rynku wygłoszony został okolicznościowy apel. Wzięli w nim udział żołnierze  5. Batalionu Strzelców Podhalańskich z Przemyśla oraz...

Czytaj więcej

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Logowanie