Informacja dotycząca usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przemyśl

Informacja dla społeczeństwa o dofinansowaniu zadania ze środków
NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Rzeszowie

Realizując zapis §3 ust. 9 UMOWY DOTACJI Nr 103/2015/OZ/P/DA zawartej w dniu 17.07.2015 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie a Gminą Przemyśl na dofinansowanie w 85% kosztów kwalifikowanych zadania z zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, informuje się, iż przyznana została dotacja na realizację zadania pn. "Usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przemyśl" w wysokości 14 702,62 zł tj. (85% kosztów kwalifikowanych).

Zgodnie z zawartą umową kwota dotacji obejmuje środki:

NFOŚiGW - 50% kosztów kwalifikowanych tj. 8 648,60 zł

WFOŚiGW w Rzeszowie - 35% kosztów kwalifikowanych tj. 6 054,02 zł

Niniejsza "Informacja" zostaje umieszczona na stronie internetowej Gminy Przemyśl www.gminaprzemysl.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

 

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.