Informacja dla osób planujących usunięcie azbestu ze swojej posesji w 2016 roku

Wójt Gminy uprzejmie informuje, że Gmina Przemyśl zamierza w 2016 r. złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie o dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Przemyśl. 

Dofinansowanie obejmować będzie tylko koszty związane z demontowaniem pokryć dachowych lub innych elementów zawierających azbest, transportem i unieszkodliwianiem tych wyrobów oraz koszty odbioru i unieszkodliwienia wyrobów już zdemontowanych, złożonych na terenie posesji. 

Wysokość dofinansowania może wynieść do 85% kosztów kwalifikowanych, ale zależeć będzie od wielkości przyznanego gminie dofinansowania. 

Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych. 

W związku z powyższym osoby planujące wymianę pokrycia dachowego i usunięcie azbestu ze swojej posesji w 2016 roku, proszone są o złożenie wniosku wg zał. nr 1 w terminie do 31 grudnia 2015 r. 

Do wniosku należy dołączyć obowiązkowo:

  1. Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających
    azbest – zał. nr 2. ,
  2. Kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny
    do nieruchomości (budynku, działki),
  3. Mapę zasadniczą do celów opiniodawczych w skali 1:500 lub 1:1000,
    lub wyrys z ewidencji gruntów dla działki będącej przedmiotem wniosku.

Wniosek o dofinansowanie bez zał. nr 1,2,3 nie zostanie uwzględniony do dofinansowania). 

Po ustaleniu listy osób ubiegających się o dofinansowanie Gmina wystąpi do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie o przyznanie dofinansowania, jeżeli taki nabór zostanie ogłoszony w 2016 r. 

Wszelkie informacje dotyczące zasad dofinansowania prac związanych z usuwaniem azbestu można uzyskać w Urzędzie Gminy Przemyśl, ul. Borelowskiego 1, pokój  nr 209, tel. 16 6704800 w. 33 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-15.00.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Ocena_stanu.pdf)Ocena stanu (załącznik nr 2)PDF237 kB
Download this file (Wniosek.pdf)Wniosek (załącznik nr 1)PDF197 kB
Download this file (Informacja.pdf)InformacjaPDF93 kB

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.