II Spotkanie Rady Konsultacyjnej Karpackiego Uniwersytetu Partycypacji

28 lipca 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Przemyślu odbyło się II Spotkanie Rady Konsultacyjnej Karpackiego Uniwersytetu Partycypacji.

Spotkanie, które było kolejnym etapem prac nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Przemyśl, poświęcone było diagnozie problemów społecznych, grupowaniu i ostatecznym nazwaniu problemów oraz ustaleniu hierarchii ważności problemów.

Pochylono się nad problemami osób starszych, osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, które najbardziej są zagrożone wykluczeniem społecznym. Poświęcono też wiele uwagi kondycji rodziny, dzieciom i młodzieży; zwracając uwagę na zanik więzi rodzinnych, zmianę struktury rodziny z wielopokoleniowej na… niekiedy; rodzinę niepełną, w związku z rozbiciem rodziny oraz wyjazdami zagranicznymi „za pracą”. Wskazano na przyczyny nieporadności wychowawczo-opiekuńczej wielu rodzin, tkwiących w poczuciu beznadziejności sytuacji rodziny w związku z niskimi dochodami, funkcjonowaniem tych rodzin poniżej granicy minimum socjalnego, co warunkuje hierarchię zaspokajania potrzeb.

Zwrócono też uwagę na skromną ofertę Samorządowej Karty Dużej Rodziny w naszej Gminie, w stosunku do tego co oferuje swoim mieszkańcom Miasto Przemyśl. Również wskazano, że na terenie Gminy nie ma praktycznie oferty kulturalnej, rekreacyjno-turystycznej oraz edukacyjnej, a istnieją trudności materialne uczniów i ich rodzin, np. w zakresie zabezpieczenia środków finansowych na koszty uczestnictwa w wycieczkach szkolnych i „zielonych szkołach”. Wobec wymagań do szkół dotyczących pełnienia funkcji edukacyjno-wychowawczych na najwyższym poziomie, dyskutowano o konieczności motywowania nauczycieli i wychowawców do prowadzenia dodatkowych zajęć rozwijających pasje i talenty uczniów oraz konieczności nieustannego podnoszenia kompetencji nauczycieli i wychowawców. Nie bez znaczenia jest też tutaj realizacja funkcji profilaktycznych przez szkołę we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która doprowadziła aktualnie do realizacji zadań profilaktycznych wobec dzieci i młodzieży i ich rodzin poprzez system „kaskadowych” programów profilaktycznych adresowanych do uczniów i ich wychowawców we wszystkich IV i VI klasach szkoły podstawowej oraz we wszystkich I i II klasach gimnazjalnych.

Ustalono termin kolejnego spotkania na którym zajmiemy się wyborem problemów do rozwiązania, sformułujemy cele główne i wyznaczymy cele szczegółowe oraz zajmiemy się rozpoznaniem zasobów, dzięki którym będziemy mogli podjąć się rozwiązywania wybranych problemów.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH MIESZKAŃCÓW GMINY, KTÓRZY CHCĄ WŁĄCZYĆ SIĘ W PROCES BUDOWANIA STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE PRZEMYŚL.

III Spotkanie  Rady Konsultacyjnej Karpackiego Uniwersytetu Partycypacji w Gminie Przemyśl odbędzie się – 25 sierpnia 2015 r. (wtorek) w godz. od 10°° – do 14°°

Koordynator Rady 
Konsultacyjnej
Ryszard Wołoszyn 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (SPRAWOZDANIE-II_spotkanie_Rady_ Przemyśl_30_06_2015.pdf)SPRAWOZDANIE - II Spotkanie Rady Konsultacyjnej 30.06.2015 r.PDF216 kB

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.