Przebudowa dróg gminnych


                                                                                     

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja typu: "Przebudowa dróg gminnych Nr 116466R Ostrów-Kuńkowce i Nr 116462R Nehrybka-Pikulice oraz dróg wewnętrznych w miejscowości Ostrów i Nehrybka" mająca na celu: poprawę ciągów komunikacyjnych zwiększających bezpieczeństwo poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowości Ostrów na długość 543 mb i Nehrybka-Pikulice na długości 328 mb oraz dróg wewnętrznych w miejscowości Ostrów na długości 633 mb i Nehrybka na długości 150 mb, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji:

  1. droga wewnętrzna położona w miejscowości Ostrów i Nehrybka w wyniku realizacji operacji otrzyma kategorię drogi gminnej.
  2. Poprawa ciągów komunikacyjnych zwiększających bezpieczeństwo komunikacyjne.

 

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.