Zakończenie realizacji projektu

Zakończenie realizacji projektu pn. Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemyśl.

 

Gmina Miejska Przemyśl w partnerstwie z Powiatem Przemyskim oraz Gminą Przemyśl zakończyła realizację projektu pn. Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemyśl.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń uciążliwych dla środowiska i mieszkańców MOF Przemyśl poprzez poprawę dostępu do niskoemisyjnego transportu publicznego.

Całkowita wartość projektu: 24 294 898,92 PLN
Wartość dofinansowania: 17 789 951,76 PLN

Zakres rzeczowy Gminy Miejskiej Przemyśl:

 1. Zakup 15 szt. autobusów 12 metrowych, w tym 13 szt. zasilanych ON oraz 2 szt. zasilanych CNG. Autobusy marki AUTOSAN spełniające normę emisji spalin EURO VI są wykorzystywane na liniach prowadzonych przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Przemyślu.
 2. Zakup wyposażenia do autobusów – 40 kompletów dla autobusów nowych i pozostających w taborze.
  Wyposażenie obejmuje system informacji pasażerskiej, kasowniki, system monitoringu wizyjnego. Dodatkowo zamontowano system zliczania pasażerów w 2 autobusach oraz system zajezdniowy (oprogramowanie dyspozytorskie i wyposażenie dodatkowe).
 3. Rozbudowa odcinka ul. Wysockiego długości 1 199,69 mb od km 3+360,00 do km 4+559,69 (odcinek do granicy miasta w kierunku miejscowości Ujkowice).
  Rozbudowa objęła poszerzenie istniejącej jezdni z 5,0m do 7,0m, wyrównanie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej, budowę chodników, ścieżki rowerowej oraz zatok autobusowych. Na całej długości wykonano oświetlenie drogowe oraz odwodnienie poprzez budowę kanalizacji deszczowej. Zakres robót obejmował również przebudowę i zabezpieczenie pozostałej infrastruktury (sieci wodociągowe i kanalizacji sanitarnej, gazociągi, urządzenia elektroenergetyczne i sieci teletechniczne) kolidującej z projektowaną rozbudową odcinka ul. Wysockiego
 4. Zakup i budowa 12 szt. wiat przystankowych na terenie miasta w tym:

4 wiat przystankowych 2-modułowych (długość 3,0m, wys. Max. 2,5m, szer. 1,0m)

 • przystanek nr 86 Sielecka I - kier. Centrum (budowa nowej wiaty),
 • przystanek nr 87 Młynarska (budowa nowej wiaty),
 • przystanek nr 91 Lwowska - Most - kier. Centrum (budowa nowej wiaty),
 • przystanek nr 116 Pasteura - kier. Centrum (budowa nowej wiaty).

7 wiat przystankowych 3-modułowych (długość 4,0m, wys. Max. 2,5m, szer. 1,0m)

 • przystanek nr 6A Monte Cassino - Wiadukt - kier. Szpital (budowa nowej wiaty),
 • przystanek nr 83 Sielecka - Topolowa (wymiana istniejącej wiaty),
 • przystanek nr 96 Lwowska - Droga Hurecka (budowa nowej wiaty),
 • przystanek nr 98 Lwowska - Hureczko (wymiana istniejącej wiaty),
 • przystanek nr 108 Bakończycka - Szkoła (budowa nowej wiaty),
 • przystanek nr 117 Topolowa - WORD - kier. Centrum (wymiana istniejącej wiaty),
 • przystanek nr 118 Topolowa - Budowlanych - kier. Centrum (budowa nowej wiaty).

1 wiaty 4-modułowej (długość 5,2m, wys. Max. 2,5m, szer. 1,4m)

 • przystanek nr 121 Monte Cassino - Szpital Wojewódzki (wymiana istniejącej wiaty).

Całkowita wartość: 22 134 936,63 PLN
Dofinansowanie: 16 089 524,42 PLN


Zakres rzeczowy Powiatu Przemyskiego:

 1. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2102R długości 2 560,00 mb od km 1+380,00 do 3+940,00 (odcinek od granicy miasta do miejscowości Ujkowice).

Poszerzenie istniejącej nawierzchni do szerokości 5,5m, ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej na całej długości, pobocza z kruszywa łamanego. W m. Ujkowice przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2102R z drogą powiatową nr 2101R Maćkowice - Orzechowce na rondo, przebudowa istniejącej zatoki autobusowej, budowa chodników dla pieszych, przebudowa istniejącego przepustu, odmulenie istniejących rowów oraz przepustów.

Całkowita wartość: 1 380 470,53 PLN
Dofinansowanie: 1 063 774,98 PLN


 Zakres rzeczowy Gminy Przemyśl:

 1. Przebudowa 6 zatok autobusowych (Krówniki 1 szt., Łuczyce 2 szt., Hermanowice 2 szt., Grochowce 1 szt.) oraz 2 pętli autobusowych (Rożubowice 1 szt., Stanisławczyk 1 szt.).

Zatoki autobusowe są usytuowane w poszerzeniu jezdni umożliwiającym bezpieczne zatrzymanie się pojazdów poza pasem ruchu w celu wymiany pasażerów komunikacji zbiorowej. Jezdnia zatoki autobusowej oraz peron wykonane z kostki brukowej betonowej. W zakresie pętli autobusowych jezdnia służąca do zmiany kierunku ruchu pojazdów komunikacji zbiorowej oraz peron wykonane z kostki brukowej betonowej. Dodatkowo w miejscowości Rożubowice bezpośrednio przy pętli autobusowej wykonano nową nawierzchnię drogi z masy bitumicznej o długości 76,66 mb. Na każdej pętli oraz zatoce umieszczono wiaty przystankowe.

Całkowita wartość: 779 491,76 PLN
Dofinansowanie: 636 652,36 PLN 


W wyniku realizacji projektu przewiduje się zmniejszenie emisji ekwiwalentu CO2 do powietrza o 174,20 tony/rok. Szacowany spadek emisji PM10 wyniesie 146,38 kg/rok. Ponadto poprawi się stan techniczny środków komunikacji publicznej oraz infrastruktury komunikacyjnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl.

Umowę o dofinansowanie podpisano 12 kwietnia 2017 r

21 stycznia 2019 r. zakończyła się realizacja projektu (złożono wniosek o płatność końcową).

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.