Informacja dla osób planujących usunięcie azbestu ze swojej posesji w 2020 roku

Wójt Gminy uprzejmie informuje, że Gmina Przemyśl zamierza w 2020 r. złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie o dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Przemyśl.

Dofinansowanie obejmować będzie tylko koszty związane z demontowaniem pokryć dachowych lub innych elementów zawierających azbest, transportem i unieszkodliwianiem tych wyrobów oraz koszty odbioru i unieszkodliwienia wyrobów już zdemontowanych, złożonych na terenie posesji. Wysokość dofinansowania może wynieść  do 85% kosztów kwalifikowanych, ale zależeć będzie od  wielkości przyznanego gminie dofinansowania.

Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

W związku z powyższym osoby planujące wymianę pokrycia dachowego i usunięcie azbestu oraz odbiór wyrobów już zdemontowanych ze swojej posesji w 2020 roku,  proszone  są o złożenie wniosku wg zał. nr 1 w terminie do 31 grudnia 2019 r.  

Do wniosku należy dołączyć obowiązkowo:

  1.  ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest – zał. nr 2. ,
  2. kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (budynku, działki),
  3. mapę zasadniczą do celów opiniodawczych w skali 1:500 lub 1:1000, lub  wyrys  z ewidencji gruntów dla działki będącej przedmiotem wniosku.

Wniosek o dofinansowanie bez zał. nr 1,2,3 nie zostanie uwzględniony do dofinansowania).

Po ustaleniu listy osób ubiegających się o dofinansowanie Gmina wystąpi do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie o przyznanie dofinansowania, jeżeli taki nabór zostanie ogłoszony na 2020 r.

Wszelkie informacje dotyczące zasad dofinansowania prac związanych z usuwaniem azbestu można uzyskać w  Urzędzie Gminy Przemyśl, ul. Borelowskiego 1, pokój nr 209, tel. 16 6704800 w. 33 od poniedziałku do piątku w godzinach od 800-1500.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Wniosek.doc)WniosekDOC53 kB
Download this file (Wniosek.pdf)WniosekPDF314 kB
Download this file (ocena_stanu.doc)Ocena stanuDOC97 kB
Download this file (ocena_stanu.pdf)Ocena stanuPDF240 kB

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.