RODO - Informacja

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW URZĘDU GMINY PRZEMYŚL

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

 1. Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Wójt Gminy Przemyśl z siedzibą w Przemyślu przy ul. Borelowskiego 1. Można się z nim skontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: ul. Borelowskiego 1, 37-700 Przemyśl
 2. przez skrzynkę email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. telefonicznie: 16 670 48 00
 1. Inspektor ochrony danych.

Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych osobowych: Gabriela Dereń, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 16 670 48 00 wew. 36

 

 1. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:

 1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy Przemyśl;
 2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Urzędu Gminy Przemyśl;
 3. w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 

 1. Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Gminy Przemyśl przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Przemyśl.

 

 1. Okres przechowywania danych.

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, a następnie do wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z  stawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz zgodnie z obowiązującą w Urzędzie Gminy Przemyśl Instrukcją kancelaryjną.

 

6. Prawa osób, których dane dotyczą.

 1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

 1. Informacja o wymogu podania danych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a brak ich podania będzie skutkował brakiem możliwości realizacji zadań wynikających z przepisów prawa lub zawieranych umów.

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.