Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wnioski w sprawie dofinansowania od 11.05 do 1…

Opublikowano: 11-05-2020

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przemyślu informuje, że w dniach od 11 maja – do 10 czerwca 2020 roku przyjmuje wnioski w sprawie dofinansowania z Funduszu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych inicjatyw i  przedsięwzięć środowiskowych oraz...

Czytaj więcej

Komunikat PKW

Opublikowano: 08-05-2020

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że podjęła wszystkie czynności związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień...

Czytaj więcej

Podkarpacki e-bazarek

Opublikowano: 30-04-2020

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale wychodząc na przeciw z inicjatywą stworzył platformę: Podkarpacki e-bazarek. Jest to strona internetowa, pomocna dla Wystawców: podkarpackich rolników, producentów rolnych, producentów i przetwórców regionalnej i ekologicznej...

Czytaj więcej

Informacja Wójta Gminy Przemyśl

Opublikowano: 10-04-2020

Pełnomocnicy Komitetów Wyborczych Kandydatów na Prezydenta RP w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków OKW na terenie Gminy Przemyśl...

Czytaj więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Przemyśl

Opublikowano: 10-04-2020

z dnia 7 kwietnia 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych...

Czytaj więcej

Wytyczne w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem

Opublikowano: 07-04-2020

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania...

Czytaj więcej

Informacja dla osób planujących usunięcie azbestu ze swojej posesji w 2020 roku

Opublikowano: 27-03-2020

Ogłoszenie o naborze wniosków na rok 2020 na zadanie związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest Wójt...

Czytaj więcej

Informacja dla kandydatów do OKW

Opublikowano: 26-03-2020

Informacja Wójta Gminy Przemyśl w sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych z terenu Gminy Przemyśl.

Czytaj więcej

Wydawanie żywności unijnej

Opublikowano: 17-03-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu informuje, że w dniach od 16 do 25 marca 2020 r. w Magazynie Caritas przy ul. Mickiewicza 29, nie będzie wydawana żywność unijna.

Czytaj więcej

Komunikat !

Opublikowano: 12-03-2020

Ze względu na zalecenia Sztabu Kryzysowego związane z ograniczeniem tworzenia większych skupisk ludności, bardzo prosimy wszystkich Państwa – Petentów, o ograniczenie do minimum osobistego załatwiania spraw bezpośrednio w Urzędzie Gminy...

Czytaj więcej

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowaczych

Opublikowano: 11-03-2020

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie...

Czytaj więcej

Ankieta dla właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Przemyśl

Opublikowano: 05-03-2020

Przedłuża się termin złożenia zgłoszenia/ankiety o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do 30 czerwca 2020 r.

Czytaj więcej

Obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych

Opublikowano: 02-03-2020

Informacja w sprawie obowiązku zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości na których prowadzona jest działalność gospodarcza i powstają odpady komunalne. Wójt Gminy Przemyśl informuje, że każdy podmiot prowadzący...

Czytaj więcej

Małe granty

Opublikowano: 25-02-2020

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Informuje wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tj. z...

Czytaj więcej

Przerwa w dostawie wody

Opublikowano: 19-02-2020

W związku z przerwą dostawy prądu w miejscowości Hermanowice stacja nr 4 w dniu 25.02.2020 r. (wtorek) od 10:00 do 13:30, nastąpi przerwa w dostawie wody w lokalizacjach powyżej pompowni wody (tj. Hermanowice...

Czytaj więcej

Kwalifikacja wojskowa w 2020 r.

Opublikowano: 05-02-2020

Wyciąg z OBWIESZCZENIA WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. na terenie województwa podkarpackiego. Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21...

Czytaj więcej

Uchwała antysmogowa

Opublikowano: 15-01-2020

W trosce o poprawę jakości powietrza, korzystając z uprawnień wynikających z przepisów art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz...

Czytaj więcej

Rachunek bankowy dot. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym

Opublikowano: 20-12-2019

W związku ze zmianą ustawy z dnia 06.09.2019 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późń. zm.), Wójt Gminy Przemyśl informuje, że...

Czytaj więcej

Utraciłeś dokumenty ? Zastrzeż je w banku !

Opublikowano: 20-12-2019

System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE chroni osoby, które utraciły swoje dokumenty tożsamości. Ogranicza możliwość ich późniejszego wykorzystania do celów przestępczych popełnianych w imieniu i na szkodę osoby, która dokumenty utraciła. Należy pamiętać, że...

Czytaj więcej

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - 2020 r.

Opublikowano: 17-12-2019

Harmonogram odbioru z posesji zamieszkałych odpadów komunalnych, surowców wtórnych, odpadów zielonych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz gabarytów, zużytych opon, baterii, akumulatorów, przeterminowanych leków i chemikaliów z Gminy Przemyśl na rok...

Czytaj więcej

Stawki podatków w 2020 roku

Opublikowano: 16-12-2019

Podatek rolny dla rolników. Wylicza się go na podstawie ceny żyta, która w tym roku jest wyższa niż w roku ubiegłym. Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał...

Czytaj więcej

Opłaty za odbiór odpadów w 2020 roku

Opublikowano: 16-12-2019

Od 1 stycznia 2020 r. w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach istnieje obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W związku z tym stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów...

Czytaj więcej

Szlachetna Paczka 2019 w Gminie Przemyśl

Opublikowano: 19-11-2019

Szanowni Państwo. Pragnę poinformować, że w bieżącym roku ponownie w naszym przemyskim rejonie ruszyła ogólnopolska akcja SZLACHETNA PACZKA 2019. Jest to projekt społeczny  organizowany przez Stowarzyszenie WIOSNA, którego głównym celem jest...

Czytaj więcej

Dzieci - Dzieciom 2019

Opublikowano: 18-11-2019

Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Walawie, po raz kolejny organizuje akcję Akcję "Dzieci - Dzieciom 2019" w ramach której dzieci z Polski będą nieść pomoc swoim...

Czytaj więcej

Spotkanie z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora

Opublikowano: 15-11-2019

W czwartek 14 listopada br. z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora najstarsi mieszkańcy miejscowości z terenu gminy Przemyśl spotkali się w Świetlicy Wiejskiej w Krównikach. Nie brakowało pięknych przemówień, które nawiązywały...

Czytaj więcej

Ogólnopolski Dzień Seniora

Opublikowano: 14-11-2019

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora w imieniu własnym oraz całej wspólnoty samorządowej, wszystkim Seniorom naszej gminy składam życzenia zdrowia, pogody ducha i wielu lat życia. Niech Wasza mądrość i doświadczenie...

Czytaj więcej

II Kuratorska Kampania „Przeciw przemocy”

Opublikowano: 12-11-2019

W związku z II Kuratorską Kampanią Przeciw Przemocy, w dniach 27.11.2019 r. (środa) oraz  03.12.2019 r. (wtorek) w godzinach od 9.00 do 11.00 odbędą się dyżury kuratorów zawodowych w Gminnym...

Czytaj więcej

Komunikat dla przedsiębiorców

Opublikowano: 08-11-2019

Komunikat dla przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową...

Czytaj więcej

Rusza nabór do V edycji projektu „Podkarpacki E-Senior”

Opublikowano: 04-11-2019

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Rzeszowie ogłasza nabór do V edycji projektu „Podkarpacki E-Senior” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe...

Czytaj więcej

Pomoc finansowa dla Wapowiec

Opublikowano: 04-11-2019

Wapowce otrzymały pomoc finansową od Sejmiku Województwa Podkarpackiego w ramach PPOW na 2019 r. na zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Wapowcach – etap I wykonanie ogrodzenia terenu”. Sejmik...

Czytaj więcej

Zaproszenie do udziału w spotkaniu

Opublikowano: 22-10-2019

Wójt Gminy Przemyśl zaprasza Przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Przemyśl do udziału w spotkaniu w ramach konsultacji dotyczących projektu: "Rocznego programu współpracy gminy Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz...

Czytaj więcej

Zaproszenie do udziału w konsultacji

Opublikowano: 22-10-2019

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Przemyśl do udziału w konsultacji dotyczących „Rocznego programu współpracy gminy Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami wymienionymi w art. 3...

Czytaj więcej

Pomoc suszowa

Opublikowano: 16-10-2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaca pomoc suszową dla rolników, którzy w tym roku ponieśli straty w uprawach w wyniku suszy i innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Od 3 października, kiedy...

Czytaj więcej

Wytyczne i materiały szkoleniowe dla OKW

Opublikowano: 02-10-2019

Wytyczne i materiały szkoleniowe dla obwodowych komisji wyborczych dotyczące zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do...

Czytaj więcej

Informacja Starosty Przemyskiego

Opublikowano: 26-09-2019

Informacja Starosty Przemyskiego z dnia 20.09.2019 r. o wyłożeniu do wglądu publicznego projekty operatów opisowo-kartograficznych obrębów: Krówniki, Kuńkowce, Łętownia, Malhowice, Stanisławczyk i Ujkowice.

Czytaj więcej

Zaproszenie do składania ofert

Opublikowano: 24-09-2019

Zaproszenie do składania ofert na opiekę dentystyczną uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy Przemyśl

Czytaj więcej

Pierwsze posiedzenia OKW

Opublikowano: 24-09-2019

Postanowienie nr 251/2019 Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej...

Czytaj więcej

Losowanie składów obwodowych komisji wyborczych

Opublikowano: 16-09-2019

Informacja Wójta Gminy Przemyśl z dnia 16 września 2019 r. dot. losowania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych.

Czytaj więcej

Sprzątanie Świata - 2019

Opublikowano: 10-09-2019

Akcja Sprzątanie świata - Polska 2019 20-22 września. "Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy!" "Fundacja Nasza Ziemia" organizuje Akcję Sprzątanie świata – Polska 2019. Jej finał nastąpi w trzeci weekend września tj...

Czytaj więcej

Masz Głos

Opublikowano: 09-09-2019

Masz Głos – czyli bądź aktywny lokalnie! Ruszyła kolejna edycja akcji Masz Głos – przedsięwzięcia, które pomaga zmieniać najbliższe otoczenie tak, aby mieszkańcom żyło się wygodniej, ciekawiej, łatwiej. Chcesz ścieżki rowerowej...

Czytaj więcej

Płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej

Opublikowano: 14-08-2019

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Przemyślu informuje odbiorców z miasta Przemyśla oraz gmin zaopatrywanych w wodę, że w okresie od 14.08.2019 r. do 25.09.2019 r. nastąpi planowane płukanie sieci wodociągowej. W...

Czytaj więcej

"Dobry krok w przyszłość" rekrutacja do projektu - wsparcie dla bezrobotnych 30+

Opublikowano: 02-08-2019

Stowarzyszenie CRAS organizuje projekt pn. „Dobry krok w przyszłość!” w, którym oferuje wsparcie dla osób bezrobotnych, które ukończyły 30 lat i mają wykształcenie co najwyżej średnie.  W RAMACH PROJEKTU ZAPEWNIAMY: 6 -...

Czytaj więcej

SP w Nehrybce: 30.07.2019r. odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne w sprawie świadczenia wy…

Opublikowano: 26-07-2019

30 lipca 2019r. (wtorek) –  w siedzibie Szkoły Podstawowej w Nehrybce odbyło się spotkanie rodzin zainteresowanych świadczeniem wychowawczym (500+) i świadczeniem „dobry start” (300+). Zasady składania wniosków oraz sposób ich realizacji...

Czytaj więcej

500+ spotkanie informacyjno-konsultacyjne

Opublikowano: 26-07-2019

Wójt Gminy Przemyśl zaprasza na spotkanie informacyjno - konsultacyjne z Wojewodą Podkarpackim w sprawie świadczenia wychowawczego 500+. Spotkanie odbędzie się 30 lipca 2019 r. o godzinie 10.45 w Szkole Podstawowej w...

Czytaj więcej

Rekrutacja na certyfikowane kursy w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Opublikowano: 22-07-2019

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu prowadzi rekrutację na atrakcyjne certyfikowane kursy w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, adresowanego do mieszkańców naszego regionu, zarówno osób pracujących, rolników,i bezrobotnych, uczniów...

Czytaj więcej

MEGAUSTAWA-nowelizacja ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych…

Opublikowano: 18-07-2019

Obecnie w parlamencie trwają prace związane z nowelizacją ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw. Równocześnie nasilają się działania dezinformacyjne środowisk nieprzychylnych rozwojowi nowych technologii...

Czytaj więcej

Projekt „GraduatON”-zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształ…

Opublikowano: 18-07-2019

Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” stara się zacierać różnice i dysproporcje w dostępie do wiedzy, nauki i pracy dla osób wykluczonych, niepełnosprawnych, pozbawionych równych szans życiowych. Naszą misją jest kształtowanie odpowiednich postaw społecznych...

Czytaj więcej

Dofinansowanie-usunięcie azbestu ze swojej posesji

Opublikowano: 17-07-2019

Nabór wniosków o dofinansowanie dla osób planujących usunięcie azbestu ze swojej posesji w 2019 roku.

Czytaj więcej

List Prezesa KRUS skierowany do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw

Opublikowano: 09-07-2019

Prezes KRUS zwraca się z apelem oraz przekazuje ważne informacje w zakresie zachowania szczególnego bezpieczeństwa podczas żniw przez rolników z terenu powiatu przemyskiego, ubezpieczonych w Placówce Terenowej KRUS w Przemyślu.  

Czytaj więcej

Nowe wzory deklaracji i informacji podatkowych

Opublikowano: 27-06-2019

Nowe wzory deklaracji informacji podatkowych wraz z załącznikami obowiązujące od 01.07.2019 r.

Czytaj więcej

Ankieta - Program Ochrony Powietrza

Opublikowano: 27-06-2019

Prosimy Mieszkańców o wypełnienie poniższej ankiety. Dotyczy ona obiektu mieszkalnego w którym dokonano wymiany starego źródła ciepła na nowy, przeprowadzono ocieplenie ścian i dachu budynku (termomodernizacja) oraz wymianę okien i...

Czytaj więcej

Dyżur Rzecznika Funduszy Europejskich

Opublikowano: 21-06-2019

Dyżur Rzecznika Funduszy Europejskich woj. podkarpackiego w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Przemyślu. W środę,26 czerwca 2019 r., zapraszamy Państwa do skorzystania z indywidualnych konsultacji z Rzecznikiem Funduszy Europejskich organizowanym...

Czytaj więcej

Informacja dla mieszkańców

Opublikowano: 18-06-2019

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 29a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) Przewodniczący Rady Gminy Przemyśl...

Czytaj więcej

Konkurs fotograficzny

Opublikowano: 11-06-2019

Konkurs Fotograficzny pt. „Powiat Przemyski w obiektywie”. Konkurs skierowany jest zarówno do dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych. W konkursie może brać udział każdy, kto zajmuje się fotografią, ale nie jest...

Czytaj więcej

Raport o stanie Gminy Przemyśl za 2018 r.

Opublikowano: 07-06-2019

Raport o stanie Gminy Przemyśl za 2018 r.

Czytaj więcej

Drzewo Roku 2019

Opublikowano: 05-06-2019

Z przyjemnością informujemy, że rosnący w miejscowości Bełwin, 700-letni dąb Pustelnik, zakwalifikował się do finału konkursu „Drzewo Roku 2019”.

Czytaj więcej

Co zrobić ze zużytymi oponami od maszyn rolniczych

Opublikowano: 22-05-2019

Co zrobić ze zużytymi oponami od maszyn rolniczych i innymi odpadami rolniczymi ?  Z uwagi na pojawiające się w ostatnim czasie zapytania dotyczące możliwości utylizowania opon od maszyn rolniczych i innych...

Czytaj więcej

Informacja o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych

Opublikowano: 20-05-2019

Informacja o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2020 r. do 2023 r.

Czytaj więcej

Postanowienie nr 171/2019 Komisarza Wyborczego w Przemyślu

Opublikowano: 07-05-2019

z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Czytaj więcej

Rajd odwołany

Opublikowano: 30-04-2019

W związku z zaistniałą i przewidywaną na dzisiaj i jutro sytuacją meteorologiczną zmuszeni jesteśmy odwołać IV Biało - Czerwony Rajd Rowerowy. Kilkudniowe intensywne opady deszczu oraz nieodpowiednie warunki na miejscu startu...

Czytaj więcej

Szkolenia dla osób 30+

Opublikowano: 29-04-2019

Masz 30 lat lub więcej ? Nie możesz znaleźć pracy ? Nie masz kwalifikacji ? Skorzystaj ze szkolenia np. ze spawania, obsługi maszyn CNC, rachunkowości i księgowości, kosmetyki i wiele innych...

Czytaj więcej

Uchwała nr 2/2019

Opublikowano: 12-04-2019

Uchwała nr 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych.

Czytaj więcej

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej

Opublikowano: 08-04-2019

z dnia 8 kwietnia 2019 r. o wynikach wyborów do Rad Sołeckich w wyborach Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Przemyśl

Czytaj więcej

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej

Opublikowano: 07-04-2019

z dnia 7 kwietnia 2019 r. o wynikach wyborów do Rad Sołeckich w wyborach Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Przemyśl

Czytaj więcej

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej

Opublikowano: 07-04-2019

z dnia 7 kwietnia 2019 r. o wynikach wyborów na Sołtysów w wyborach Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Przemyśl

Czytaj więcej

Protokół z wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich

Opublikowano: 07-04-2019

Protokół z wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Przemyśl sporządzony w dniu 07.04.2019 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Przemyślu.

Czytaj więcej

Zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Stanisławczyku

Opublikowano: 03-04-2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Przemyśl z dnia 3 kwietnia 2019 r o zmianie siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej.

Czytaj więcej

Turniej wiedzy pożarniczej

Opublikowano: 03-04-2019

26 marca 2019 roku w Remizie OSP Ujkowice odbyły się eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej - "MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM". Po zaciętej rywalizacji najlepsze miejsca oraz kwalifikację do eliminacji szczebla powiatowego...

Czytaj więcej

Program „ORLEN dla Strażaków”

Opublikowano: 27-03-2019

Program „ORLEN dla Strażaków” skierowany jest do Zawodowych i Ochotniczych jednostek Straży Pożarnej. Celem programu jest dofinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami...

Czytaj więcej

Szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych

Opublikowano: 26-03-2019

Wójt Gminy Przemyśl na podstawie Statutów Sołeckich Sołectw z terenu gminy oraz Zarządzenia Nr 23/2019 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie...

Czytaj więcej

Zarządzenie Wójta Gminy Przemyśl

Opublikowano: 26-03-2019

Nr 23/2019 z dnia 26.03.2019 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Przemyśl zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r.

Czytaj więcej

Zarządzenie Wójta Gminy Przemyśl

Opublikowano: 26-03-2019

Nr 22/2019 z dnia 26.03.2019 r. w sprawie przedłużenia terminu zgłaszania kandydatów do Obwodowej Komisji Wyborczej w okręgu nr 6 Sołectwo Stanisławczyk w wyborach Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie...

Czytaj więcej

Informacja

Opublikowano: 26-03-2019

Gminna Komisja Wyborcza w Przemyślu informuje, że w dniu 26 marca 2019 roku w Urzędzie Gminy Przemyśl, ul. Borelowskiego 1, pok. 213 o godzinie 12.00 odbędzie się losowanie składu Obwodowej...

Czytaj więcej

Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Przemyślu

Opublikowano: 25-03-2019

w sprawie zarejestrowanych kandydatów na Sołtysów i do Rad Sołeckich w wyborach Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Przemyśl.

Czytaj więcej

Zakończenie realizacji projektu

Opublikowano: 14-03-2019

Zakończenie realizacji projektu pn. Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemyśl.

Czytaj więcej

Zaproszenie do składania ofert

Opublikowano: 12-03-2019

Urząd Gminy Przemyśl zaprasza do składania ofert dot. obsługi gastronomicznej oraz organizacji strefy dla dzieci podczas "XIII Święta Pieroga w Gminie Przemyśl". Treści zapytań ofertowych oraz wszystkie szczegóły znajdują się w...

Czytaj więcej

Zaproszenie na spotkanie

Opublikowano: 07-03-2019

Przemyskie Biuro Powiatowe ARiMR we współpracy z Urzędem Skarbowym w Przemyślu serdecznie zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich na spotkanie, które odbędzie się dnia 15 marca 2019 r. o godz. 1000 w...

Czytaj więcej

"Małe granty" - nabór wniosków

Opublikowano: 07-03-2019

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Informuje wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. z 2018...

Czytaj więcej

Terminy zebrań wiejskich - wybory sołtysów i rad sołeckich

Opublikowano: 27-02-2019

TERMINY ZEBRAŃ WIEJSKICH - WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH od 26 lutego do 20 marca 2019 r. 

Czytaj więcej

"Czyste Powietrze" - Informacja

Opublikowano: 19-02-2019

Jedynym źródłem informacji o możliwościach, jakie stwarza Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które działają na...

Czytaj więcej

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.