Obszar gminy Przemyśl podzielony jest pod względem administracyjnym na 16 sołectw. Liczba wsi odpowiada ilości sołectw.

- w obszarze północno-zachodnim gminy występują sołectwa:

Wapowce
Ujkowice
Łętownia
Bełwin
Kuńkowce
Ostrów

- w obszarze południowo-wschodnim gminy występują sołectwa:

Witoszyńce
Grochowce
Pikulice
Nehrybka
Hermanowice
Malhowice
Stanisławczyk
Rożubowice
Łuczyce
Krówniki

Sieć osadnicza Gminy została ukształtowana jeszcze w średniowieczu. Wszystkie miejscowości wymieniane są już w XIV i XVw. Największą miejscowością gminy jest Ostrów. W gminie przeważa zabudowa zwarta z tendencją do wytwarzania układów pasmowych wzdłuż głównych dróg szczególnie w obszarze północno-zachodnim (Ujkowice, Bełwin, Łętownia). Stosunkowo niewielkie rozproszenie zabudowy występuje w części południowo-wschodniej gminy. Największe powierzchniowo sołectwo to Ujkowice, najmniejsze – Stanisławczyk. Pozostałe sołectwa posiadają zbliżone powierzchnie.

Gęstość zaludnienia obszaru gminy:

- średnia gęstość - 80 osób/km²

- średnia gęstość z wyłączeniem lasów - 120 osób/km².

 

Na stronach o tematyce sołectw gminy Przemyśl wykorzystano materiały zawarte
w "Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przemyśl".

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.