Pomoc finansowa dla Wapowiec

Wapowce otrzymały pomoc finansową od Sejmiku Województwa Podkarpackiego w ramach PPOW na 2019 r. na zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Wapowcach – etap I wykonanie ogrodzenia terenu”.

Sejmik Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr VIII/127/19 z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2019 r. w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 przyznał dofinansowanie na realizację zadań wpisanych w Sołecką Strategię Wsi 69 podkarpackim gminom. Wśród beneficjentów znalazła się również gmina Przemyśl – Sołectwo Wapowce. Zgłoszone zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Wapowcach – etap I wykonanie ogrodzenia terenu” otrzymało wsparcie w kwocie 10 000 zł. Celem zadania była aktywizacja i integracja społeczności wiejskiej, zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym z terenu dzieciom i młodzieży, a także dorosłym i seniorom; poprawa estetyki i wizerunku wsi; zwiększenie atrakcyjności miejscowości;  zabezpieczenie terenu przed zanieczyszczeniami zostawianymi przez zwierzęta; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez udostępnianie obiektów sportowych dla mieszkańców. Zadanie ma być również motywacją dla mieszkańców do podejmowania dalszych inicjatyw związanych z zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego wokół świetlicy wiejskiej. Docelowo zaplanowane powstanie na tym terenie boiska wielofunkcyjnego. Brak funduszy powoduje, że zadanie to musi zostać podzielone na etapy. Wykonanie ogrodzenia danego terenu jest I etapem otwierającym drogę do dalszych działań . Do prac włączyło się Stowarzyszenie dla Wsi Wapowce, Ochotnicza Straż Pożarna w Wapowcach, Stanisław Rowiński AUTO SERWIS, a także wolontariusze – mieszkańcy Wapowiec.

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.