TELEFONY ALARMOWE:

Telefon alarmowy - 112

Pogotowie ratunkowe - 999

Straż pożarna - 998

Policja - 997

Pogotowie energetyczne - 991

Pogotowie gazowe - 992