Usuwanie wyrobów zawierających azbest - informacja

Informacja dla społeczeństwa o dofinansowaniu zadania ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Rzeszowie.

Realizując zapis §3 ust. 9 UMOWY DOTACJI Nr 2343/2019/OZ/R/DA zawartej w dniu 04.09.2019 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie a Gminą Przemyśl na dofinansowanie w 85% kosztów kwalifikowanych zadania z zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, informuje się, iż przyznana została dotacja na realizację zadania pn. „Usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Przemyśl” w wysokości 6 290,00 zł brutto tj. (85% kosztów kwalifikowanych – 7 400,00 zł).

Zgodnie z zawartą umową kwota dotacji obejmuje środki:

NFOŚIGW: 3 700,00 zł,

WFOŚIGW w Rzeszowie: 2 590,00 zł. 

Niniejsza „Informacja” zostaje umieszczona na stronie internetowej Gminy Przemyśl www.gminaprzemysl.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

 

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.