Sołectwo Witoszyńce

Sołtys: Maria Pilip

Statut sołectwa: Pobierz