Jubileusz 50-lecia pożycia związku małżeńskiego świętowali Państwo Maria i Stanisław Szewczyk. Z tej okazji w dniu 9 października 2018 roku w Urzędzie Gminy Przemyśl odbyło się uroczyste spotkanie z Jubilatami.

Słowa uznania  za godne i długie pożycie małżeńskie oraz piękny przykład dla młodego pokolenia pod adresem Jubilatów skierowali Wójt Gminy Przemyśl Pan Andrzej Huk wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Panem Ryszardem Miśniakiem. Następnie w towarzystwie najbliższych członków rodziny, Państwo Szewczyk zostali odznaczeni "Medalami za długoletnie pożycie małżeńskie" przyznawanymi przez Prezydenta RP.

Szanownym Jubilatom życzymy kolejnych lat w zdrowiu, zgodzie, wzajemnej miłości i poszanowaniu oraz szacunku dzieci i wnuków.