13 kwietnia 2018 roku Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska zainaugurowała projekt „Kompetentny Senior Ambasadorem Społeczeństwa Wiedzy” w ramach Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”. Do projektu włączone zostały cztery działające już podmioty: Jarosławska Akademia Trzeciego Wieku, Brzozowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Przemyski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Uniwersytet Trzeciego Wieku PWSW w Przemyślu oraz cztery nowo utworzone: Uniwersytet Trzeciego Wieku Gminy Przemyśl, Bircza, Krasiczyn i Żurawica.

W ramach założeń programowych uczestnicy Uniwersytetów przez pół roku trwania projektu uczestniczyli w ciekawych wykładach i konferencjach, warsztatach kompetencji informatycznych i językowych, pikniku naukowym, spektaklu operetkowym oraz licznych spotkaniach integracyjnych na uczelni. Słuchacze UTW brali również udział w wycieczkach popularyzujących naukę, edukację i dziedzictwo kulturowe regionu i kraju (Sanok – wycieczka jednodniowa, Kraków – wycieczka dwudniowa) oraz zajęciach kulinarnych prowadzonych w laboratorium gastronomicznym kierunku studiów „Bezpieczeństwo i produkcja żywności”

Fotorelacja uczestnictwa grupy Uniwersytetu Trzeciego Wieku Gminy Przemyśl w projekcie.