Interaktywna Ankieta Programu Rewitalizacji

Szanowni Mieszkańcy,

Nasza Gmina przystąpiła do opracowania „Programu rewitalizacji dla Gminy Przemyśl”. Tylko gminy, które będą posiadały programy rewitalizacji, będą mogły skorzystać ze środków unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020. Chcemy poznać Państwa opinie co do problemów, które powinny zostać podjęte w dokumencie, opinie na temat aktualnych potrzeb w zakresie rewitalizacji oraz zaplanowanych działań.

Zwracam się więc z uprzejmą prośbą o wypełnienie załączonej ankiety do dnia 05 czerwca 2017 r. Państwa opinie są dla nas bardzo ważne w celu wyznaczenia kierunków rozwoju naszej gminy.

Link do ankiety: https://goo.gl/forms/85xRcNHJTFaW7b9B3

Badanie jest dobrowolne i anonimowe, wyniki ankiet zostaną wzięte pod uwagę podczas opracowywania Programu rewitalizacji. Wyniki ankietyzacji zostaną zaprezentowane w formie zbiorczej.

Liczymy na Państwa aktywny udział, z góry dziękujemy za podjęty wysiłek i wypełnienie ankiety. Państwa głos w dyskusji przyczyni się do zdiagnozowania i wyprowadzania obszarów zdegradowanych w sposób kompleksowy i odpowiadający na potrzeby mieszkańców.

Z poważaniem,

Wójt Gminy Przemyśl - Andrzej Huk

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.