Informacja dla osób planujących usunięcie azbestu ze swojej posesji w 2020 roku

Ogłoszenie o naborze wniosków na rok 2020 na zadanie związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest

Wójt Gminy Przemyśl informuje, że prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Przemyśl przy udziale środków NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Rzeszowie.

W związku z powyższym osoby planujące w 2020 r. usunięcie azbestu ze  swojej nieruchomości,  proszone  są o złożenie wniosku wg załączonego wzoru w nieprzekraczalnym terminie do 10 kwietnia 2020 r.   

Do wniosku należy dołączyć obowiązkowo:

  1.  ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest – zał. nr 2. ,
  2. kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (budynku, działki),
  3. mapę zasadniczą do celów opiniodawczych w skali 1:500 lub 1:1000, lub  wyrys  z ewidencji gruntów dla działki będącej przedmiotem wniosku.

Wniosek o dofinansowanie bez zał. nr 1,2,3 nie zostanie uwzględniony do dofinansowania.

Wszelkie informacje dotyczące wniosku i zasad dofinansowania prac związanych z usuwaniem azbestu można uzyskać w  Urzędzie Gminy Przemyśl, ul. Borelowskiego 1, pokój nr 209, tel. 16 6704800 w. 33 od poniedziałku do piątku w godzinach od  730-1530.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Wniosek.doc)WniosekDOC53 kB
Download this file (Wniosek.pdf)WniosekPDF314 kB
Download this file (ocena_stanu.doc)Ocena stanuDOC97 kB
Download this file (ocena_stanu.pdf)Ocena stanuPDF240 kB

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.