Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dostępne jest na stronie BIP Urzędu Gminy Przemyśl - Przejdź