Komisja Rewizyjna

 1.  Marek Wałczyk - Przewodniczący Komisji
 2.  Maria Olszańska - Członek Komisji
 3.  Mariusz Szczęsny - Członek Komisji
 4.  Celina Świętyniowska - Członek Komisji
 5.  Jan Koniuszy - Członek Komisji

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Anna Kurasiewicz - Przewodnicząca Komisji
 2. Maria Olszańska - Członek Komisji
 3. Janusz Paczkowski - Członek Komisji
 4. Leszek Bednarz - Członek Komisji

 

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

 1. Janina Kwiatkowska- Przewodnicząca Komisji
 2. Anna Kurasiewicz - Członek Komisji
 3. Ireneusz Kurasz - Członek Komisji
 4. Ryszard Miśniak - Członek Komisji
 5. Małgorzata Miczałowska - Członek Komisji

 

Komisja Spraw Społecznych

 1. Małgorzata Miczałowska - Przewodnicząca Komisji
 2. Celina Świętyniowska - Członek Komisji
 3. Jan Smyk - Członek Komisji
 4. Leszek Bednarz - Członek Komisji
 5. Jan Koniuszy - Członek Komisji

 

Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

 1. Janusz Paczkowski - Przewodniczący Komisji
 2. Janina Kwiatkowska - Członek Komisji
 3. Stanisław Pacuła - Członek Komisji
 4. Mariusz Szczęsny - Członek Komisji