Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łętownia i Bełwin.