Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kuńkowce.