o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - dojazdowej do terenu Izby Administracji Skarbowej.

https://gminaprzemysl.bip.gov.pl/ogloszenia-komunikaty/867643_obwieszczenie-prezydenta-miasta-przemysla.html