o wykazie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
 

Lp.

Nazwa miejscowości

Miejsce umieszczenie plakatów

1

Bełwin

Sołecka tablica ogłoszeń (przy świetlicy wiejskiej i przy przystanku)

2

Grochowce

Sołecka tablica ogłoszeń (przy przystanku)

3

Hermanowice

Sołecka tablica ogłoszeń (przy świetlicy wiejskiej, przy szkole i przy krzyżówce)

4

Krówniki

Sołecka tablica ogłoszeń (przy skrzyżowaniu)

5

Kuńkowce

Sołecka tablica ogłoszeń (przy sklepie Jarex, przy moście forteczny, przy krzyżówce i przy świetlicy wiejskiej)

6

Łętownia

Sołecka tablica ogłoszeń (przy świetlicy wiejskiej, przy przystanku Łętownia wieś)

7

Łuczyce

Sołecka tablica ogłoszeń (przy świetlicy i przy krzyżówce)

8

Malhowice

Sołecka tablica ogłoszeń (przy świetlicy wiejskiej)

9

Nehrybka

Sołecka tablica ogłoszeń (przy Kościele)

10

Ostrów

Sołecka tablica ogłoszeń (przy Kościele)

11

Pikulice

Sołecka tablica ogłoszeń (przy świetlicy wiejskiej, przy zaporze, przystanek autobusowy i przy drodze na Fort)

12

Rożubowice

Sołecka tablica ogłoszeń (przy przystankach autobusowych)

13

Stanisławczyk

Sołecka tablica ogłoszeń (przy przystanku autobusowym)

14

Ujkowice

Sołecka tablica ogłoszeń (przy Szkole Podstawowej i przy Kościele)

15

Wapowce

Sołecka tablica ogłoszeń (przy Kościele)

16

Witoszyńce

Sołecka tablica ogłoszeń (przy Kościele i przy przystanku)