Wójt Gminy Przemyśl w związku z realizacją przez Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl  projektu pn. „Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl na cele turystyki, etap III”, mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa odwiedzającym, a także ewentualną odpowiedzialność w sytuacji jakiegoś wypadku lub powstania szkód,  w terminie od 6 kwietnia 2024 r. do odwołania zawiesza udostępnianie obiektów fortecznych: Fort VIII Łętownia, Fort IX a Przy Krzyżu, Szaniec Międzypolowy Piechoty W X/B1 Orzechowce, Fort X Orzechowce, dla celów turystycznych i rekreacyjnych.

We wskazanym terminie realizowane będą zaplanowane w ramach projektu działania, a w/w obiekty będą przekazane wykonawcy jako teren budowy. Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682), place budowy to  miejsca z ograniczoną możliwością wejścia lub całkowitym zakazem przebywania na nich osób trzecich.