Informacja Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 14.05.2024 r. w sprawie losowania składów osobowych OKW.

W dniu 16.05.2024 r. o godz. 10: 00 w siedzibie Urzędu Gminy Przemyśl odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

 • Nr 1
 • Nr 2
 • Nr 3
 • Nr 4
 • Nr 5
 • Nr 6
 • Nr 8
 • Nr 9
 • Nr 10
 • Nr 12
 • Nr 13
 • Nr 14

Więcej informacji na gminaprzemysl.bip.gov.pl - Otwórz