W dniu 10.05.2024 podpisano umowę na realizację zadania pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Przemyśl w miejscowości Malhowice etap I".

Inwestycję wykona firma Mariusz Ślimak – Bieżące Utrzymanie Dróg,  z siedzibą: 37- 755 Krzywcza, Ruszelczyce 107 A, którą reprezentował Pan Mariusz Ślimak.

Inwestycję wykona firma MONTERES Spółka z o.o., ul. Piłsudskiego 1/27, 37-200 Przeworsk, którą reprezentował Prezes Zarządu Marek Piękoś.
 
Wybudowane zostanie około 4,5 km sieci kanalizacyjnej. Zrealizowanie tego zadania pozwoli na podłączenie około 10 budynków i zapewnienie dostępu ok 40. osobom do sieci kanalizacji sanitarnej. Realizacja tego etapu stworzy możliwość dalszej rozbudowy sieci w Malhowicach. Inwestycja wpłynie pozytywnie na środowisko naturalne oraz poprawi warunki bytowe i komfort życia mieszkańców z obszaru, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Rozpoczęcie budowy sieci w Malhowicach przybliży możliwość włączenia do systemu kanalizacji sanitarnej budowanego przejścia granicznego z Ukrainą.