7 czerwca 2024 r. została odebrana inwestycja budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Nehrybce – osiedle przy ul. Obozowej.
Realizacja przedsięwzięcia nie byłaby możliwa bez wsparcia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - Oddział Terenowy w Rzeszowie w wysokości 799 483,41 PLN oraz Gminy Przemyśl 293 143,91 PLN.
Prace budowalne wykonała firma MONTERES Spółka z o.o.
Jest to kolejna inwestycja w Nehrybce poprawiająca infrastrukturę sanitarną.