Caritas Archidiecezji Przemyskiej przy współpracy z Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Krajową Organizacją Wsparcia Rolnictwa przystąpiła po raz kolejny do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2021-2027 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2023. Program w swoim założeniu przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących. Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia.

W/w osoby muszą spełniać kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1823,60 PLN dla osoby samotnie gospodarującej, 1410,00 PLN dla osoby w rodzinie oraz 2056,40 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1590,00 PLN dla osoby w rodzinie od 12.02.2024 r.

Dystrybucja artykułów spożywczych odbywać się będzie w Magazynie Centrum Charytatywnego Caritas w Przemyślu przy ulicy Mickiewicza 29 ( brama wjazdowa PKP) od 25 czerwca 2024 r. w dniach od wtorku do piątku w godzinach od 8³° do 14°°.

Pomoc mogą uzyskać osoby najbardziej potrzebujące, które otrzymały skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej lub osoby bezdomne zakwalifikowane do Podprogramu 2023 na podstawie załącznika 6 do Wytycznych IZ.