Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 10 lipca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysów w wyborach Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Przemyśl oraz o zarejestrowanych kandydatach do Rad Sołeckich w wyborach Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Przemyśl.

https://gminaprzemysl.bip.gov.pl/wybory-soltysow-i-rad-soleckich-w-2024-r/947862_obwieszczenie-gminnej-komisji-wyborczej-w-przemyslu.html

https://gminaprzemysl.bip.gov.pl/wybory-soltysow-i-rad-soleckich-w-2024-r/947858_obwieszczenie-gminnej-komisji-wyborczej-w-przemyslu.html