WFOŚiGW Rzeszów - Logo

Zawieszenie naboru wniosków w ramach Programu PRZYJAZNY DOM Komponent II "Inwestycje w zakresie ochrony powietrza dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni węglowych"

W związku z podpisaniem przez WFOŚiGW w Rzeszowie Porozumienia w sprawie realizacji Programu Krajowego "Czyste powietrze", który skierowany jest do osób indywidualnych i obejmuje zakresem rzeczowym kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych, Zarząd WFOŚiGW w Rzeszowie podjął decyzję o zawieszeniu z dniem 18 czerwca 2018 roku naboru wniosków w ramach Programu PRZYJAZNY DOM Komponent II "Inwestycje w zakresie ochrony powietrza dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni węglowych".

Wnioski złożone do dnia 15 czerwca 2018 roku zostaną ocenione i zrealizowane według zasad wynikających z Programu i Regulaminu naboru.

Nadmienia się, że nabór wniosków dla Komponentu I "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/dobę będzie nadal prowadzony do wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na ten cel, nie dłużej niż do 15 listopada 2018 roku.

Informacja ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - Przejdź do strony