Wójt Gminy Przemyśl na podstawie Statutów Sołeckich Sołectw z terenu gminy oraz Zarządzenia Nr 23/2019 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Przemyśl zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r. z dnia 26 marca 2019 r. ustala termin pierwszego posiedzenia oraz szkolenia Obwodowych Komisji Wyborczych w siedzibie Urzędu Gminy Przemyśl, II piętro, pok. 213: 

 • 1 kwietnia 2019 r. o godz. 14.00:
 1. OKW NR 3 SOŁECTWO ROŻUBOWICE
 2. OKW NR 4 SOŁECTWO HERMANOWICE
 3. OKW NR 9 SOŁECTWO GROCHOWCE
 4. OKW NR 11 SOŁECTWO BEŁWIN
 5. OKW NR 13 SOŁECTWO KUŃKOWCE
 6. OKW NR 15 SOŁECTWO OSTRÓW 
 • 1 kwietnia 2019 r. o godz. 15.00: 
 1. OKW NR 1 SOŁECTWO KRÓWNIKI
 2. OKW NR 2 SOŁECTWO ŁUCZYCE
 3. OKW NR 5 SOŁECTWO MALHOWICE
 4. OKW NR 6 SOŁECTWO STANISŁAWCZYK
 5. OKW NR 7 SOŁECTWO NEHRYBKA
 6. OKW NR 8 SOŁECTWO PIKULICE
 7. OKW NR 10 SOŁECTWO WITOSZYŃCE
 8. OKW NR 12 SOŁECTWO ŁĘTOWNIA
 9. OKW NR 14 SOŁECTWO WAPOWCE
 10. OKW NR 16 SOŁECTWO UJKOWICE 

Podczas pierwszego posiedzenia Obwodowe Komisje Wyborcze dokonają wyboru przewodniczącego komisji oraz po odbytym szkoleniu przeprowadzonym przez Gminną Komisję Wyborczą ustalą harmonogram wykonania swoich zadań.