Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

Dyżur Rzecznika Funduszy Europejskich woj. podkarpackiego w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Przemyślu.

W środę,26 czerwca 2019 r., zapraszamy Państwa do skorzystania z indywidualnych konsultacji z Rzecznikiem Funduszy Europejskich organizowanym w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Przemyślu w godz. 10:00 – 12:00.

Zachęcamy Państwa do przedstawienia Rzecznikowi Funduszy Europejskich swoich propozycji uproszczeń, a także sygnalizowania obostrzeń związanych z pozyskaniem środków europejskich oraz z realizacją projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP).

Rolą Rzecznika jest dbanie o interesy korzystających ze środków unijnych oraz reprezentowanie ich interesów w stosunku do Instytucji Zarządzającej.Rzecznik przyjmuje zgłoszenia dotyczące utrudnień i propozycji usprawnień w zakresie realizacjiRPO WP, analizuje i udziela wyjaśnień na tego typu zgłoszenia. Zgłoszenie do Rzecznika może przekazać każdy zainteresowany, w tym m.in. zarówno wnioskodawca lub beneficjent jak i inny podmiot zainteresowany wdrażaniem RPO WP.

 

Zachęcamy również do odwiedzenia strony Rzecznika Funduszy Europejskich województwa podkarpackiego:

https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/rzecznik-funduszy-europejskich

 

Miejsce dyżuru: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu, ul. Kościuszki 2 (parter, pokój nr 3).