Drodzy Mieszkańcy,

Gmina Przemyśl przyłącza się do projektu „Pod biało-czerwoną”, który zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. Celem inicjatywy jest:

  1. Godne upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku.
  2. Promocja nowoczesnego patriotyzmu oraz dumy z Polskości.
  3. Podtrzymywanie tradycji narodowej, popularyzowanie historii, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
  4. Wspieranie działań na rzecz wychowania patriotycznego i promocji obronności.
  5. Budowa wspólnoty narodowej oraz lokalnej poprzez wzmacnianie ducha patriotyzmu.
  6. Krzewienie idei zaangażowanego społeczeństwa obywatelskiego, świadomego swej tradycji, historii oraz odpowiedzialnego za teraźniejszość i przyszłość.

Realizacja projektu „Pod biało-czerwoną” w Gminie Przemyśl będzie przebiegała w 2 etapach:

Etap I. Zebranie wymaganej liczby głosów poparcia pod kandydaturą Gminy Przemyśl.

Swój głos każdy Mieszkaniec może oddać pod linkiem https://bialoczerwona.www.gov.pl/ Liczba wymaganych głosów dla gmin do 20000 mieszkańców wynosi min. 100 głosów. Decyzję o zakwalifikowaniu gminy do udziału w projekcie, a tym samym o przyznaniu środków finansowych potrzebnych do jego realizacji podejmuje Komisja Projektowa wyłoniona przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwo Cyfryzacji w terminie do dnia 29 listopada 2020 r.

Głosować można od 25.08.2020 r. do 11.11.2020 r.

Etap 2. Wyłonienie Sołectwa Gminy Przemyśl, w którym zostanie zamontowany maszt z flagą.

Po podaniu do publicznej wiadomości listy gmin zakwalifikowanych do udziału w projekcie, w celu wyłonienia miejscowości, w której zostanie zamontowany maszt z flagą, Wójt Gminy ogłosi konkurs. Każde Sołectwo Gminy Przemysl będzie mogło wziąć udział w konkursie. Szczegółowe informacje zostaną podane w terminie do 30 października 2020 r. na stronie internetowej gminy www.gminaprzemysl.pl oraz facebooku https://www.facebook.com/gminaprzemysl

Zapraszamy i zachęcamy wszystkich Mieszkańców Gminy Przemyśl do udziału w Projekcie  „Pod biało-czerwoną”.

Wójt Gminy Przemyśl - Andrzej Huk

Pod Biało-Czerwoną