Wójt Gminy Przemyśl informuje, że Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 15.06.2020 r. do godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Przemyśl do niżej wymienionych komisji wyborczych:

  • Nr 11, w liczbie 2,
  • Nr 12, w liczbie 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 15.06.2020 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Przemyśl.

W dniu 15.06.2020 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Przemyśl odbędzie się również losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

  • Nr 1
  • Nr 2
  • Nr 3
  • Nr 5
  • Nr 8
  • Nr 10

Wójt Gminy Przemyśl

Andrzej Huk.