Informacja.

W związku z terminem zgłoszenia kandydatów na członków OKW przez

pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych

przypadającym zgodnie

z kalendarzem wyborczym ustanowionym dla wyborów Prezydenta RP

na dzień 12 czerwca 2020 r. (piątek)

Urząd Gminy Przemyśl

w w/w terminie będzie sprawował dyżur w godzinach 7:30 - 14:00

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 16 888 94 10.

Informacja