Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale wychodząc na przeciw z inicjatywą stworzył platformę: Podkarpacki e-bazarek. Jest to strona internetowa, pomocna dla Wystawców: podkarpackich rolników, producentów rolnych, producentów i przetwórców regionalnej i ekologicznej żywności, Kół Gospodyń Wiejskich, twórców rękodzieła ludowego, usługodawców usług rolniczych, sprzedawców maszyn i urządzeń rolniczych, ale i również dla Konsumentów.

Celem projektu jest ułatwienie kontaktu ze sobą, umożliwić sprzedaż wysokiej jakości produktów lub usług bez udziału pośrednika, w dowolnym czasie i miejscu.

Adres strony: https://podkarpackiebazarek.podrb.pl/

Ebazarek - plakat