Informujemy, że w dniu od 23.12.2020 (środa),

kasa Urzędu Gminy Przemyśl będzie nieczynna.

Za powstałe niedogodności przepraszamy.

Wszelkie zobowiązania można regulować

za pomocą bankowości elektronicznej lub w placówkach bankowych.

 

 Rachunki bankowe Gminy Przemyśl

Rachunek podstawowy: 95 1930 1318 2740 0706 5338 0001

Wpłaty z tytułu:

- podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych 
(w przypadku braku rachunku indywidualnego)

- opłaty skarbowe,

- wpłaty za wodę i ścieki

- pozostałe opłaty

 

Opłaty za gospodarowanie odpadami:

Rachunek bankowy: 78 1930 1318 2740 0706 5338 0016


UWAGA !!

W związku z wypowiedzeniem przez bank BPS S.A. umowy na obsługę kasową Urzędu Gminy Przemyśl w 2021 roku ulegną zmianie numery rachunków bankowych. Wobec powyższego uprzejmie prosi się mieszkańców o dokonywanie wpłat w kasie Urzędu Gminy do czasu otrzymania zawiadomienia o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nowym indywidualnym numerem rachunku bankowego.