Nabór na rachmistrza - grafika
Gminny Komisarz Spisowy w Gminie Przemyśl ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.
NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.
Termin składania ofert: od 1 lutego do 9 lutego 2021 r.
Szczegóły na stronie BIP Gminy Przemyśl w zakładce spisy powszechne: https://gminaprzemysl.bip.gov.pl/