W związku z rozprzestrzeniającą się pandemią i rosnącą liczbą zachorowań na COVID 19 ograniczamy obsługę klientów w Urzędzie Gminy Przemyśl. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny.

 Urząd Gminy Przemyśl: 16 670 48 00

 

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Numer wewnętrzny
1 Izabela Kłos Sekretariat 100
2 Witold Klepacki Ds. Zarządzania Kryzysowego i obrony cywilnej 102
3 Gabriela Dereń Inspektor Ochrony Danych Osobowych 103
       
Referat Organizacyjny
4 Krystyna Wojtyło Sekretarz Gminy 200
5 Aneta Preneta-Malicka Ds. Kadr, BHP i stypendiów socjalnych 201
6 Wojciech Gołdyn Ds. Oświaty 202
7 Wojciech Ziajka Informatyk 203
8 Dawid Janiszczak Informatyk 204
       
Referat Obsługi Biura Rady oraz ds. Społecznych i Obywatelskich
9 Anna Boratyn Kierownik Referatu 300
10 Kamila Wróbel Ds. dowodów osobistych, ewidencji ludności i działalności gospodarczej 301
11 Mariusz Błahut Ds. dowodów osobistych, ewidencji ludności i działalności gospodarczej 302
12 Karolina Dratwa-Lizak Archiwum 303
       
Referat Finansowy
13 Ewa Markowicz Skarbnik Gminy 400
14 Małgorzata Dobrowolska Kierownik Referatu 401
15 Małgorzata Biernat Ds. Księgowości budżetu, wynagrodzeń i podatku VAT 402
16 Dorota Warchoł Ds. Księgowości budżetu 403
17 Angelika Chuchra Ds. Księgowości 404
18 Bernarda Chodorowska Kasjerka 405
19 Elżbieta Borys Ds. Księgowości placówek oświatowych 406
20 Bernadeta Lewicka Ds. Księgowości placówek oświatowych 407
21 Bożena Witkowska Ds. Wynagrodzeń nauczycieli i pracowników placówek oświatowych 408
       
Referat Podatków i Opłat
22 Paweł Mikoś Kierownik Referatu 500
23 Marzena Sikora Ds. Księgowości i windykacji należności 501
24 Kazimiera Łamasz Ds. Wymiaru podatków 502
25 Patrycja Hawro Ds. Rozliczeń za wodę i ścieki 503
26 Klaudia Świętyniowska Ds. Wymiaru opłat za odbiór odpadów 504
       
Referat Inwestycji i Gospodarki
27 Piotr Wujec Kierownik Referatu 600
28 Joanna Łapińska Ds. Inwestycji i infrastruktury komunalnej 601
29 Barbara Lechowicz Ds. Zamówień publicznych i ochrony środowiska 602
30 Mateusz Szczurko Ds. Inwestycji, remontów, dróg i transportu 603
31 Urszula Kopczak Ds. Gospodarki przestrzennej 604
32 Zbigniew Gnus Ds. Infrastruktury komunalnej 605
33 Artur Pukas Ds. Ochrony przyrody i rolnictwa 606
34 Grażyna Korol Ds. Gospodarki mieniem gminnym 607
35 Grzegorz Bochnacki Ds. Gospodarki gruntami 608
       
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Przemyśl
1 Ryszard Wołoszyn Kierownik GOPS 700
2 Marzena Muszyńska Księgowość GOPS 701
3 Aneta Kozioł Główna Księgowa GOPS 702
4 Zespól Pracowników Socjalnych - 1 Agnieszka Rybienik, Anna Łukaszów 703
5 Zespól Pracowników Socjalnych - 2 Mariusz Widaj 704
6 Zespól Pracowników Socjalnych - 3 Irena Wołoszyn 705
7 Świadczenia wychowawcze Agnieszka Warchoł 706
8 Świadczenia rodzinne, opiekuńcze i fundusz alimentacyjny Anna Książek,  Agnieszka Kądziołka 707