Brak wody - grafika

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z.o.o. w Przemyślu informuje,  że w związku z rozbudową sieci wodociągowej w Ostrowie realizowaną przez Gminę Przemyśl "Budowa sieci wodociągowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl-Domaradz w poprzek wody (szt. 2) w km 3+443,3, 3+497, działka drogowa nr ew. 749/1 w miejscowości Ostrów Gmina Przemyśl", nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach: Ostrów (od ul. Wołodyjowskiego wzdłuż drogi Przemyśl-Domaradz), Kuńkowce, Łętownia i Wapowce dniu 23.04.2021 od godz. 9.00 do czasu zakończenia prac (godziny popołudniowe).

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY