Kod QR

Wójt Gminy Przemyśl przypomina, iż od początku kwietnia 2021 roku
wprowadzamy system identyfikacji odpadów komunalnych odbieranych od Mieszkańców.

Wobec powyższego uprzejmie prosi się Mieszkańców o respektowanie obowiązku przyklejania kodów QR
w widocznym miejscu na każdy wypełniony odpadami worek lub na wystawiany pojemnik z odpadami.