Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie pn. "Tradycje świąt Wielkanocnych" realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. 

Organizatorem działania jest Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA  PRZEMYSKA”, Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl.

Celem działania  jest wyłonienie i promowanie najlepszych, najciekawszych i najstarszych tradycji wielkanocnych oraz kultywowanie obrzędów świątecznych na  obszarze działania LGD tj.: 8 gmin: Bircza, Fredropol, Krasiczyn, Medyka, Orły, Przemyśl, Stubno, Żurawica poprzez wydanie broszury/publikacji zawierającej najciekawsze tradycje związane z naszym terenem.

W działaniu mogą uczestniczyć mieszkańcy, Koła Gospodyń Wiejskich oraz organizacje działające na terenie gmin: Bircza, Fredropol, Krasiczyn, Medyka, Orły, Przemyśl, Stubno, Żurawica objętych Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 (LSR).

Zapraszamy do udziału.

Plików:
Regulamin
Data 2021-03-30
Wielkość pliku 212.5 KB
Pobieranie 62
 
Karta zgłoszeniowa
Data 2021-03-30
Wielkość pliku 204.5 KB
Pobieranie 42

Plakat konkursu: Tradycje Świąt Wielkanocnych