MPRB działając w imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, zaprasza zainteresowane strony na spotkanie informacyjne dotyczące projektowanej obwodnicy Przemyśla w ciągu drogi krajowej nr 28 i nr 77.

Spotkanie odbędzie się w dniu 14.07.2021r. o godz. 16:00 w Sali w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej, pl. Berka Joselewicza 1, 37-700 Przemyśl.

Zainteresowane strony mogą również zapoznać się z planami przebiegu poszczególnych wariantów obwodnicy dla których materiały projektowe zostaną wyłożone od dnia 06.07.2021 r. w Referacie Inwestycji i Gospodarki, Pok. 210, ul. Płk. Marcina Borelowskiego 1, 37-700 Przemyśl oraz w Wydziale Budownictwa UG w Krasiczynie, Krasiczyn 177,37-741 Krasiczyn oraz na stronie internetowej:
https://www.gov.pl/web/gddkia-rzeszow/akcja-informacyjna---obwodnica-przemysla

Wszelkie uwagi, wnioski i zastrzeżenia do przedstawionych wariantów przebiegów obwodnicy zainteresowane strony mogą zgłaszać na spotkaniu informacyjnym w w.w. terminie lub w formie pisemnej na formularzach opinii udostępnionych w Urzędach Gmin oraz na spotkaniu informacyjnym.

Podpisane formularze opinii, dotyczące przedsięwzięcia należy przesyłać w terminie do 26.07.2021 r. pocztą na adres: MPRB Sp. z o.o., ul. Jana Dekerta 18, 30-703 Kraków, lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Przesłane opinie zostaną przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych i finansowych oraz środowiskowych zostaną uwzględnione.

ZAPRASZAMY

Zasady bezpieczeństwa:
1. Ze względu na Państwa bezpieczeństwo podczas spotkania należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021r. r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 861 z późn. zm.).
2. Obowiązuje ograniczenie liczby uczestników podczas spotkania, które wynosi do 150 osób , dlatego zwracamy się z prośbą o wyznaczenie na spotkanie przedstawiciela/pełnomocnika.
3. Wszystkie osoby uczestniczące w spotkaniu mają obowiązek wypełnić listę obecności.
4. Osoby chore lub osłabione prosimy o pozostanie w domu.
5. Przed wejściem na salę należy zdezynfekować dłonie, zasłonić usta i nos maseczką oraz zachować odległość co najmniej 1,5 m między sobą.
6. Ze względu na okoliczności, spotkanie powinno mieć krótki i sprawny przebieg. W tym celu materiały informacyjne zostaną przekazane gminom oraz udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego.

Plików:
Ogłoszenie
Data 2021-07-07
Wielkość pliku 618.46 KB
Pobieranie 277