Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na podstawie „Programu PRZYJAZNY DOM dla osób fizycznych realizujących inwestycje z zakresu ochrony środowiska” ogłasza nabór wniosków na zadania zaplanowane do realizacji w 2021 roku polegające na wykonaniu instalacji gromadzenia lub oczyszczania ścieków, tj:

a) budowa indywidualnych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d, lub
b) budowa szczelnego wybieralnego zbiornika na ścieki w przypadku warunków gruntowo – wodnych uniemożliwiających budowę oczyszczalni ścieków, na obszarach, dla których budowa kanalizacji zbiorczej jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.

https://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/index.php/nabory-wnioskow/1013-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-dla-osob-fizycznych-na-rok-2021-na-zadania-zwiazane-z-ochrona-wod-i-gleby-przed-zanieczyszczeniami-zagrazajacymi-zdrowiu-i-zyciu-mieszkancow-podkarpacia