W związku z realizacja zadania „Przebudowa dróg gminnych w m. Ostrów (osiedle Fort I i II) w km lokalnym 0+000 – 0+691” w dniu jutrzejszym tj. 25 listopada 2021 droga „forteczna” w Ostrowie zostanie zamknięta na czas układania nawierzchni bitumicznej.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.