W związku z Zarządzeniem Wójta Gminy Przemyśl 123/2021 z dnia 23 listopada 2021 r. ustala się piątek 24 grudnia 2021 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Przemyśl, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pracowników Biblioteki Publicznej Gminy Przemyśl z siedzibą w Hermanowicach, ekwiwalentnie za Pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia, przypadający w wolna sobotę 25 grudnia 2021 r.