UWAGA!!! KONTROLA EDUKACYJNA !!! AKCJA INFORMACYJNA !!! OBOWIĄZEK WYMIANY STARYCH KOTŁÓW NA PALIWO STAŁE DO KOŃCA 2021 ROKU !!!

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA DLA PODKARPACIA.

Jeśli posiadasz kocioł na węgiel lub drewno, który nie spełnia wymogów co najmniej klasy 3, to do dnia 1 stycznia 2022 roku musisz go wymienić.

 • Jeśli posiadasz kocioł na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 to musisz go wymienić do dnia 1 stycznia 2028 roku.
 • Jeśli posiadasz kocioł na węgiel lub drewno klasy 5 to możesz go używać bezterminowo.
 • W przypadku ogrzewaczy pomieszczeń, w tym kominków od dnia 1 stycznia 2023 roku będzie dopuszczone używanie tylko urządzeń, które spełniają wymagania ekoprojektu lub mają sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80%. Urządzenia grzewcze, które nie spełniają tych wymagań, będą musiały zostać wyposażone w urządzenia redukujące emisję pyłu elektrofiltry.

Terminy graniczne wymiany źródła ciepła:

 • Do 1 stycznia 2022 r. - w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub instalacji nie posiadających tabliczki znamionowej,
 • Do 1 stycznia 2024 - w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie od 5 do 10 lat od daty ich produkcji,
 • Do 1 stycznia 2026 r. - w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie poniżej 5 lat od daty ich produkcji,
 • Do 1 stycznia 2028 r. - w przypadku instalacji spełniających wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012,
 • Bezterminowo - w przypadku kotła na węgiel lub drewno spełniającego wymagania klasy 5.

Ponadto od 1 czerwca 2018 roku we wszystkich instalacjach wskazanych w uchwale zakazuje się stosowania: 

 • Węgla brunatnego oraz paliw produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
 • Mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
 • Paliw o uziarnieniu poniżej 5 mm i zawartości popiołu powyżej 12%,  
 • Biomasy stałej, której wilgotność przekracza 20%.

Skorzystaj z dotacji !!!

Dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z programu Czyste powietrze w ramach którego oferowane są dotacje i pożyczki do wymiany kotłów i pieców, montażu odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja budynków jednorodzinnych.

Wnioski można składać internetowo na stronie https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl  lub osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie przy ul.  Zygmuntowskiej 9.

Pamiętaj !!!

Osoba naruszająca przepisy uchwały może być ukarana mandatem do 500 zł lub grzywną do 5 000 zł. Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska jest przestępstwem zagrożonym karą aresztu na podstawie art. 225 k.k.

Kontrolę przestrzegania przepisów uchwał antysmogowych mogą prowadzić: pracownicy urzędu miasta lub gminy na podstawie pisemnego upoważnienia od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, straż miejska i gminna, policja, inspekcja nadzoru budowlanego, wojewódzka inspekcja ochrony środowiska.

Użytkownicy kotłów, pieców i kominków zobowiązani są do przedstawienia kontrolującym dokumentów potwierdzających, że stosowane urządzenie grzewcze spełnia wymagania uchwały. Takim potwierdzeniem może być: instrukcja użytkowania, dokumentacja techniczna, sprawozdanie z badań lub inny dokument.

Jakość stosowanych paliw również powinna być potwierdzona dokumentami np. fakturą zakupu paliwa (węgla lub drewna) lub świadectwem jakości. W ramach obowiązujących przepisów klient powinien otrzymać pełną informację produktową o sprzedawanym towarze, jego pochodzeniu, parametrach oraz cenie. Przy zakupie węgla zawsze żądaj od dostawcy przekazania świadectwa jakości!

Weź odpowiedzialność, za powietrze którym wszyscy oddychamy.

Wymień kocioł!

Plików:
Ulotka nr 1
Data 2021-06-29
Wielkość pliku 505.88 KB
Pobieranie 472
 
Ulotka nr 2
Data 2021-06-29
Wielkość pliku 301.65 KB
Pobieranie 467
 
Ulotka nr 3
Data 2021-06-29
Wielkość pliku 421.81 KB
Pobieranie 470
 
Ulotka nr 4
Data 2021-06-29
Wielkość pliku 287.53 KB
Pobieranie 429
 
Ulotka nr 5
Data 2021-06-29
Wielkość pliku 513.23 KB
Pobieranie 478