W związku z Zarządzeniem Wójta Gminy Przemyśl ustala się piątek 7 stycznia 2022 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Przemyśl, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pracowników Biblioteki Publicznej Gminy Przemyśl z siedzibą w Hermanowicach, ekwiwalentnie za Nowy Rok, przypadający w wolna sobotę 1 stycznia 2022 r.