Wójt Gminy Przemyśl informuje, że dla mieszkańców Gminy Przemyśl dodatek osłonowy będzie realizowany w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemyślu w dziale świadczeń rodzinnych.
 
Szczegółowe informacje pod nr telefonów: (16) 679 11 94, (16) 888 94 46
 
Zgodnie z ustawą dodatek będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, w którym przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają kwoty 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo kwoty 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
W przypadku gdy dochód nie przekroczy wyżej wskazanych kwot wysokość dopłat w ramach dodatku osłonowego będzie się kształtowała następująco:
• 400 zł – w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego,
• 600 zł – w przypadku gospodarstwa 2-3 osobowego,
• 850 zł – w przypadku gospodarstwa 4-5 osobowego,
• 1150 zł – w przypadku gospodarstwa 6 i więcej osobowego.
 
Natomiast, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco-kuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), roczna wysokość dodatku osłonowego wyniesie:
• 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
• 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
• 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
• 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.
 
Ponadto w przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia, przy czym minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych nie może być niższa niż 20 zł.
 
Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do dnia 31 października 2022r.
 
W przypadku wniosków złożonych do dnia 31 stycznia 2022r. wypłata dodatków zostanie zrealizowana w 2022r. w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.
 
Natomiast w przypadku wniosków złożonych od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 października 2022r. wyplata dodatku zostanie zrealizowana jednorazowo do dnia 2 grudnia 2022r.
 
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu pod numerami telefonu:
(16) 679 11 94,
(16) 888 94 46.
 
Plików:
Wzór wniosku o dodatek osłonowy
Data 2022-01-07
Wielkość pliku 214 KB
Pobieranie 479
 
Wzór wniosku o dodatek osłonowy
Data 2022-01-07
Wielkość pliku 243.7 KB
Pobieranie 536